Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i wyzwaniom związanym z nową kadencją samorządu 2024/2029, przy Świętokrzyskim Centrum FRDL powstaje Świętokrzyskie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów.

Świętokrzyskie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów, podobnie jak ponad 80 forów samorządowych funkcjonujących przy Regionalnych Ośrodkach FRDL w całej Polsce, ma być organizacją szkoleniowo-konsultacyjną działającą przy Ośrodku.
Udział w Forum służy podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności przewodniczących rad w sprawowaniu ich funkcji, ale i zdobywaniu niezbędnej wszystkim radnym wiedzy potrzebnej przy wypełnianiu publicznego mandatu.
Forum jest także płaszczyzną wymiany doświadczeń i informacji między członkami Forum, jak również integracji środowiska samorządowego.

W ramach działających forów gościmy przedstawicieli organów nadzoru, kontroli, przedstawicieli instytucji naukowych, ekspertów i praktyków. Fora to wyjątkowa przestrzeń do pracy nad aktualnością prawa oraz inicjowania jego zmian. Zachęcamy do zrzeszania się w ramach Forum.

Dla każdego z Forumowiczów w każdym kwartale odbędzie się 1 spotkanie w formule stacjonarnej.

Kwartalna składka członkowska to również ogromna korzyść dla urzędu – stawka jest bardzo atrakcyjna w porównaniu z cenami pojedynczych szkoleń, zyskując zarazem dostęp do najaktualniejszych materiałów i innych możliwości rozwojowych.

Inauguracyjne spotkanie Forum odbędzie się 13 czerwca 2024 r. w Kielcach, Grand Hotel ul. Sienkiewicza 78 w godz. 10-14.

Poniżej do pobrania pełna treść zaproszenia na Forum, program spotkania inauguracyjnego oraz deklaracja przystąpienia do Forum.

 

Zachęcamy do udziału w pracach Forum!