Forum Księgowych Ośrodków Pomocy Społecznej działa przy Świętokrzyskim Centrum FRDL od lutego 2020 roku i zrzesza obecnie 52 członków - księgowych Ośrodków Pomocy Społecznej woj. świętokrzyskiego. 

Spotkania odbywają się 2 razy w kwartale z przerwą wakacyjną. Każde spotkanie poświęcone jest dyskusji na tematy, które każdorazowo wybierają członkowie Forum.

Do udziału w spotkaniach Forum zapraszani są eksperci, którzy rozstrzygają wątpliwe kwestie, interpretują przepisy i proponują najlepsze rozwiązania różnych problemów księgowych z zakresu rachunkowości w pomocy społecznej.

Założeniem Forum jest również organizowanie konferencji oraz sesji szkoleniowo- konsultacyjnej dla Członków Forum, które oprócz przekazania uczestnikom praktycznej wiedzy mają za zadanie konsolidację środowiska.

Warunki uczestnictwa w Forum:

Warunkiem udziału w Forum Księgowych Ośrodków Pomocy Społecznej jest złożenie w Świętokrzyskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej deklaracji członkowskiej.

Można ją dostarczyć:

- pocztą tradycyjną na adres: Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, ul. Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce,

- elektroniczną na adres: aneta.panek@frdl.kielce.pl

- faksem: 41 243 62 63.