Samorządowego Forum Oświaty Województwa Świętokrzyskiego działa przy Świętokrzyskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach od lipca 2014 roku.

Celem Forum jest doskonalenie sprawności funkcjonowania oświaty w gminach i powiatach. Wspólne spotkania stanowią doskonałą okazję do wymiany doświadczeń a omawiane tematy wynikają z bieżących problemów i potrzeb uczestników.Spotykania forum odbywają się regularnie a członkowie Forum wspólnie z zaproszonym na spotkanie ekspertem mogą dyskutować nad sprawami i problemami pojawiającymi się w ich codziennej pracy

Jeżeli wyrażają Państwo chęć przystąpienia do Forum serdecznie zapraszamy, warunkiem udziału w Samorządowym Forum Oświaty Województwa Świętokrzyskiego jest złożenie w Świętokrzyskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej deklaracji członkowskiej.