Kongres Skarbników 2023
Szkolenia w lutym 2023

Sprawdź aktualny katalog szkoleń !

Bank Gospodarstwa Krajowego Partnerem Głównym II Rankingu Gmin Regionu Świętokrzyskiego

Bank Gospodarstwa Krajowego został Partnerem Głównym
II Rankingu Gmin Regionu Świętokrzyskiego
, który odbył się
5 grudnia 2022 r. w Kieleckim Centrum Kultury. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, a współorganizatorem kielecki oddział Urzędu Statystycznego

Ranking Gmin Regionu Świętokrzyskiego

Drugi Ranking Gmin Regionu Świętokrzyskiego za nami!

Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych
Fora samorządowe

Przy Świętokrzyskim Ośrodku FRDL działa 5 forów samorządowych

Doradztwo i konsulting

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w działalności doradczej i konsultingowej

Fora samorządowe

Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów. Są  one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i jednostek im podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznegoposzerzaniu wiedzydoskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji.

Przy Regionalnych Ośrodkach FRDL funkcjonuje 80 branżowych forów samorządowych grupujących ponad 20 środowisk zawodowych, a liczba członków działających forów wynosi blisko 4 tys. osób.

BEST - Blog Edukacji Samorządu Terytorialnego

Zobacz więcej praktycznych porad