Szkolenia we wrześniu 2022
Katalog szkoleń na październik 2022
Pakiety szkoleniowe 2022
Ranking Gmin Regionu Świętokrzyskiego

Pierwszy Ranking Gmin Regionu Świętokrzyskiego za nami!

Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych
Fora samorządowe

Przy Świętokrzyskim Ośrodku FRDL działa 5 forów samorządowych

Doradztwo i konsulting

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w działalności doradczej i konsultingowej

Fora samorządowe

Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów. Są  one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i jednostek im podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznegoposzerzaniu wiedzydoskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji.

Przy Regionalnych Ośrodkach FRDL funkcjonuje 80 branżowych forów samorządowych grupujących ponad 20 środowisk zawodowych, a liczba członków działających forów wynosi blisko 4 tys. osób.

BEST - Blog Edukacji Samorządu Terytorialnego

Zobacz więcej praktycznych porad