SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Szkolenia zamknięte
KPA i INSTRUKCJA KANCELARYJNA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ROZWÓJ OSOBISTY
KADRY I PŁACE. SPRAWY PRACOWNICZE.
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ. PODATKI I OPŁATY LOKALNE.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
SZKOLENIA DLA RADNYCH
ORGANIZACJA I CYFRYZACJA PRACY URZĘDU
PPK w szkołach, przedszkolach i innych jednostkach oświatowych

Zainteresowany naszym szkoleniem?

Chcesz przeszkolić swoich pracowników?

Wypełnij formularz zamówienia i niebawem się z Tobą skontaktujemy:

Zamów szkolenie dedykowane