O Forum

Forum Kadrowo-Płacowe jest nowo zawiązaną platformą współpracy i integracji osób zajmujących się kadrami i płacami w jednostkach sektora finansów publicznych, stanowiącą wsparcie dla środowiska zawodowego, służącą poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji, a przede wszystkim doskonaleniu metod działania.

Podstawowy cel Forum realizowany jest poprzez systematyczne spotkania z udziałem wysokiej klasy ekspertów – praktyków (w tym przedstawicieli instytucji kontrolnych) i wykładowców, w trakcie których omawiane są istotne zagadnienia dotyczące kadr i płac w jednostkach sektora finansów publicznych.

Do Forum mogą należeć urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, miejskie, gminne oraz powiatowe jednostki organizacyjne oraz wszystkie osoby i firmy zainteresowane tematyką kadrowo-płacową.

Aby przystąpić do Forum należy wypełnić deklarację członkowską. Członkostwo wiąże się z obowiązkiem opłacania kwartalnej składki członkowskiej (składka wynosi 130 zł netto/miesiąc). W ramach prac Forum odbędą się przynajmniej dwa spotkania w każdym kwartale: jedno stacjonarnie oraz jedno online.

Przy zgłoszeniach do 22 czerwca 2022 składka członkowska zostanie obniżona do 110 zł/miesiąc. Promocyjna cena obowiązuje do końca 2022 roku.

Zachęcamy do udziału w pracach Forum!

Kontakt
Sebastian Milner
Specjalista ds szkoleń i konsultingu
tel . 41-343-00-38 w. 22 / +48 787-237-599
sebastian.milner@frdl.kielce.pl

Dyrektywa Work Life Balance

Kolejne spotkanie Forum Kadrowo-Płacowego odbędzie się 5 września poprzez aplikację ZOOM.

Program:

I. AKTA OSOBOWE/DOKUMENTACJA KADROWO-PŁACOWA/ZFŚS – po kontroli PIP i ZUS:

- ZUS ZUA I ZUS ZZA – KODY WYKONYWANEGO ZAWODU!!!

- ZUS DRA I RCA – ZMIANY W DRUKACH ROZLICZENIOWYCH!!!

- ZMIANY W AKTACH OSOBOWYCH: CZĘŚĆ D AKT OSOBOWYCH – ZMIANA OD 01.01.2019R., CZY DOKŁADAĆ KAŻDEMU PRACOWNIKOWI CZĘŚĆ D???

- NOWY OKRES PRZECHOWYWANIA: 10 albo 50 lat, FORMA ELEKTRONICZNA, ZUS JAKO ORGAN PRZECHOWUJĄCY, BRAK OBOWIĄZKU WYSTAWIANIA ZUS RP-7/CZY WYSTAWIAĆ????, ZMIANY W ZUS ZUA, ZUS ZWUA, RAPORTY INFORMACYJNE,

- DOKUMENTACJA W SPRAWACH ZWIĄZANYCH ZE STOSUNKIEM PRACY – 01.01.2019R. - CZY ZAKŁADAĆ ODRĘBNE TECZKI/SKOROSZYTY? JAK TO PROWADZIĆ????

- NOWA INFORMACJA O WARUNKACH ZATRUDNIENIA – W ZWIĄZKU Z DYREKTYWĄ WORK BALANCE!!!

- ZMIANY W OKRESIE PRÓBNYM – 1, 2, 3 MIESIĄCE – ZASADY ZAWIERANIA,

- CZAS OKREŚLONY: PRZYCZYNA WYPOWIEDZENIA, PRZYWRÓCENIE DO PRACY, POWIADOMIENIE ZWIĄZKÓW O ZAMIARZE WYPOWIEDZENIA!!!!

- NOWE RODZAJE URLOPÓW W ZWIĄZKU Z DYREKTYWĄ: OPIEKUŃCZY, ZWIĄZANY Z SIŁĄ WYŻSZĄ, ZMIANY W OJCOWSKIM!!!!

- DATA ZAWARCIA UMOWY O PRACĘ/A DZIEŃ ROZPOCZĘCIA PRACY????

- ŚWIADECTWA PRACY – KARY ZA NIETERMINOWE WYDANIE ŚWIADECTWA PRACY/BŁĘDY W WYSTAWIANIU/KONTROLE PIP,

- ZAKRESY OBOWIĄZKÓW DLA PRACOWNIKÓW – A KONTROLE PIP? OSTATNI PUNKT ZAKRESU!!!!

- CZAS PRACY: PIP KONTROLUJE LISTY OBECNOŚCI W OPARCIU O OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH – NOWE ZASADY PROWADZENIA LIST OBECNOŚCI!!!

- CZAS PRACY: WYJŚCIA PRYWATNE PO ZMIANACH/A RODO!!! NOWE DRUKI WNIOSKÓW!!!!

- CZAS PRACY: PIP KONTROLUJE WYJŚCIA PRYWATNE – NADGODZINY PO KONTROLI!!! KONIECZNOŚĆ: NOWE WNIOSKI O WYJŚCIE I O ODPRACOWANIE/WYWALIĆ „ZESZYTY” WYJŚĆ!!!!

- PIP KONTROLUJE REGULAMIN PRACY - POD KĄTEM: OCHRONA KOBIET W CIĄŻY I KARMIĄCYCH – NOWY WYKAZ PRAC ZABRONIONYCH OD 01.05.2017R.!

- NOWE STANOWISKO PIP: CZY MOŻNA POZBAWIĆ EMERYTÓW PRAWA DO „WCZASÓW POD GRUSZĄ”???

- RODO: nowy katalog danych od ubiegającego się o zatrudnienie i od pracownika/obowiązek posiadania dwóch kwestionariuszy osobowych?

- RODO: dokumentacja przy ZFŚS – zaświadczenia z US lub PIT-y do wglądu/celem kontroli prawdziwości złożonych oświadczeń o dochodzie,

- RODO: obowiązek przeglądu/COROCZNEGO dokumentacji przy ZFŚS!

- DOKUMENTACJA ZFŚS – obowiązek posiadania pisemnego upoważnienia do jej przetwarzania,

- PIP PORÓWNUJE UMOWĘ ZLECENIA Z UMOWĄ O PRACĘ/ZAKAZ ZASTĘPOWANIA UMÓW O PRACĘ UMOWAMI CYWILNOPRAWNYMI!!!!UMOWA ZLECENIA PO KONTROLI PIP/KARA OD 1000ZŁ – 30 000ZŁ, STAWKA GODZINOWA, ZLECENIA ZE STUDENTAMI, SKŁADKI ZUS OD ZLECEŃ, SZKOLENIA BHP I BADANIA LEKARSKIE ZLECENIOBIORCÓW/OBOWIĄZEK?

- UMOWA O PRACĘ PRZED DOPUSZCZENIEM DO PRACY: NOWE ZASADY DOKUMENTOWANIA ZATRUDNIANIA PRACOWNIKA OD 01.09.2016R. - W ŚWIETLE KONTROLI PIP.

II. INDYWIDUALNE KONSULTACJE ON-LINE.

17 października: Rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy w samorządzie

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności w zakresie rekompensowania pracy świadczonej w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne dla pracownika, sporządzania dokumentów z zakresu czasu pracy, ewidencjonowania czasu pracy oraz zaprezentowanie najczęściej popełnianych błędów w zakresie omawianej tematyki. Uczestnicy szkolenia będą również mieli możliwość konsultacji z wykładowcą praktycznych problemów przy stosowaniu przepisów o czasie pracy. Materiały ze szkolenia obejmują wzory dokumentów, które mogą mieć zastosowanie w praktyce.

  1. Treść i źródło rozkładów czasu pracy pracowników.
  2. Rozkład czasu pracy - zasady tworzenia i modyfikacji harmonogramów czasu pracy, termin przekazania grafików, harmonogramy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, okres przechowywania.
  3. Problematyka nadpracowania/niedopracowania wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym przy równoważnym systemie czasu pracy.
  4. Problematyka naruszenia doby pracowniczej przy wydłużonej pracy w niektórych dniach tygodnia – propozycje rozwiązań.
  5. Dopuszczalność i warunki stosowania instrumentów uelastyczniania czasu pracy, w szczególności: tzw. ruchomych rozkładów czasu pracy oraz indywidualnego rozkładu czasu pracy.
  6. Praca ponadwymiarowa pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy.
  7. Definiowanie oraz rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych oraz pracy w dniach wolnych (W5, niedziela, święto).
  8. Ewidencjonowanie czasu pracy na przykładach.