O Forum

Forum Kadrowo-Płacowe jest nowo zawiązaną platformą współpracy i integracji osób zajmujących się kadrami i płacami w jednostkach sektora finansów publicznych, stanowiącą wsparcie dla środowiska zawodowego, służącą poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji, a przede wszystkim doskonaleniu metod działania.

Podstawowy cel Forum realizowany jest poprzez systematyczne spotkania z udziałem wysokiej klasy ekspertów – praktyków (w tym przedstawicieli instytucji kontrolnych) i wykładowców, w trakcie których omawiane są istotne zagadnienia dotyczące kadr i płac w jednostkach sektora finansów publicznych.

Do Forum mogą należeć urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, miejskie, gminne oraz powiatowe jednostki organizacyjne oraz wszystkie osoby i firmy zainteresowane tematyką kadrowo-płacową.

Aby przystąpić do Forum należy wypełnić deklarację członkowską. Członkostwo wiąże się z obowiązkiem opłacania kwartalnej składki członkowskiej (składka wynosi 130 zł netto/miesiąc). W ramach prac Forum odbędą się przynajmniej dwa spotkania w każdym kwartale: jedno stacjonarnie oraz jedno online.

Przy zgłoszeniach do 22 czerwca 2022 składka członkowska zostanie obniżona do 110 zł/miesiąc. Promocyjna cena obowiązuje do końca 2022 roku.

Zachęcamy do udziału w pracach Forum!

Kontakt
Sebastian Milner
Specjalista ds szkoleń i konsultingu
tel . 41-343-00-38 w. 22 / +48 787-237-599
sebastian.milner@frdl.kielce.pl

ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW I ZLECENIOBIORCÓW W RAMACH PRZEPISÓW POLSKIEGO ŁADU Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ORAZ PLANOWANYCH ZMIAN

Zapraszamy na spotkanie Forum Kadrowo-Płacowego w dniu 24 czerwca w Grand Hotelu w Kielcach od godziny 10.00.

Tematem spotkania będzie: ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW I ZLECENIOBIORCÓW W RAMACH PRZEPISÓW POLSKIEGO ŁADU Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ORAZ PLANOWANYCH ZMIAN

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Nowa skala podatkowa.
  • podwyższenie kwoty wolnej od podatku,
  • podwyższenie do 120.000 zł. drugiego progu podatkowego,
  • zmiany w obliczaniu zaliczek na podatek od wynagrodzeń pracowników,  
  • wartość kwoty zmniejszająca podatek rocznie i miesięcznie pracowników,
  • rezygnacja pracownika z podstawowych kosztów uzyskania przychodu,
  • obniżenie składki zdrowotnej – na nowych zasadach,
  • zmiany w składanych przez pracownika oświadczeniach
 2. Likwidacja odliczeń od podatku składki zdrowotnej:
  • dostosowanie systemów płacowych do nowych wymogów prawa podatkowego,
  • nowe ulgi dla pracowników i zleceniobiorców od stycznia 2022 r.
  • ulga dla klasy średniej:
  • miesięczne przychody a prawo do ulgi zastosowanie algorytmu ulgi w rozliczeniu rocznym,
  • roczne przychody a prawo do ulgi zastosowania  
  • zawarcie z własnym pracownikiem umowy cywilnoprawnej a prawo do ulgi,
  • zmiany na liście płac
  • Odliczenie składek członkowskich na rzecz związków zawodowych,
 3. Kalkulacja wynagrodzeń pracowniczych z zastosowaniem nowych ulg:
  •  „ulga dla pracujących- uprawnionych do emerytury”,
  • ulga na powrót”,
  • „ulga Rodzina 4+”,
  • oświadczenia, limity, zbieg ulg,
 4. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne:
  • Składka zdrowotna zleceniobiorcy
  • Składka zdrowotna członka zarządu
 5. Nielegalne zatrudnianie nowe przepisy negatywne skutki dla pracodawcy:
  • Definicja nielegalnego zatrudnienia,
  • Skutki dla pracodawcy
  • Rozliczenie składek ZUS i podatku
  • Nowe korzyści dla pracownika
  • Nielegalne wykonywanie pracy a umowy cywilne.
 6. Zmiany związane z rozliczeniem rocznym PIT:
  • Likwidacja preferencyjnego opodatkowania samotnego rodzica z dzieckiem,
  • Zmiany zasad wspólnego opodatkowania małżonków,
  • Nowa ulga na dziecko dla rodzica samotnie wychowującego dzieci,
  • Nowa ulga członków związków zawodowych,
  • Zmiany w uldze prorodzinnej
 7. Zmiany wprowadzone Rozporządzeniem z 7 stycznia 2022 oraz ustawą z 9 marca 2022
  • Nowy mechanizm poboru zaliczek na podatek dochodowy
  • Ujemna różnica w kwotach zaliczki
  • Zwrot nadwyżki pracownikowi
  • Wniosek pracownika o nieprzedłużanie terminów poboru zaliczek
 8. Planowane zmiany w Polskim Ładzie
  • powrót do wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców,
  • wspólne rozliczenie zamiast ulgi dla samotnych rodziców,
  • wyłączenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z podstawy opodatkowania dla podatników na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej. Oraz limity tych odliczeń od lipca 2022 roku obniżenie stawka PIT z 17 do 12 proc. dla podatników rozliczających się według skali podatkowej,
  • likwidacja ulgi dla klasy średniej
 9. Dyskusja

Zmiany w wynagrodzeniach w 2022 roku

Zapraszamy na kolejne spotkanie Forum Kadrowo-Płacowego w dniu 4 lipca w Grand Hotelu w Kielcach od godziny 10.00.

Tematem spotkania będą Zmiany w wynagrodzeniach w 2022 roku. Najważniejsze informacje omówione podczas szkolenia to:

Zmiany w wynagrodzeniach 2022r.!!!

 • wynagrodzenia 2022r./nowelizacje, Polski Ład – zmiany w podatku, skali, ulgach i składce zdrowotnej/korzystniejsze zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach!!!!!
 • wybór formy opodatkowania w trakcie roku,
 • zmiany w zaliczkach i pit – 2/jednolity wzór!
 • zmiany w pit -2 dla emerytów i rencistów!
 • wynagrodzenia osób po 60/65 – ulga pit-0!!!
 • Zlecenia – kwota wolna rozliczana w zaliczkach!
 • brak składki zdrowotnej dla osób powołanych – do 6 000zł!

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Wynagrodzenia/zmiany - 10.03/01.07.2022r. - zmiany w Polskim Ładzie, ubezpieczeniach społecznych/podatkach
  • nowe zasady obliczania wynagrodzeń od 1.07.2022r. - zmiany w polskim ładzie: obniżenie stawki pit do 12%, likwidacja ulgi dla klasy średniej, wyłączenie składki zdrowotnej z podstawy opodatkowania dla niektórych przedsiębiorców, korzystniejsze zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach, koniec porównywania zaliczek/koniec mechanizmu!!!!
  • 10.03.2022r. - nowelizacja polskiego ładu (dz. U. Z 2022r. Poz. 558): zmiany w pit-2: złożenie w trakcie roku/pit-2 emerytów i rencistów!!!!!
  • brak składki zdrowotnej dla powołanych – do 6000 zł.,
  • pit 2 – jednolity wzór,
  • ustawowy mechanizm przedłużania terminów pobrania i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy – zmiana od 01.07.2022r.,
  • pracujący emeryt po osiągnięciu wieku emerytalnego – ulga w nowym ładzie!!!!! Zasady obliczania wynagrodzeń!!!
  • nowa tabela długości życia od 01.04.2021r. - emerytura w górę!!!!
  • składka zdrowotna w nowym ładzie – ulgi dla poszczególnych grup!!!
  • nowe zus zua i zus zza – data wejścia w życie: 16.05.2021r.
  • obowiązkowe zgłoszenie umowy o dzieło do zus – od 01.01.2021r./nowy druk zus rud – składany przez pue zus!!
  • 16.05.2021r. - obowiązek podawania kodu zawodu wykonywanego przez osobę zgłaszaną do ubezpieczeń,
  • składka zdrowotna – nowe zasady!!!,
  • nowy ład – brak podatku po osiągnięciu wieku emerytalnego/co z kasą???
  • „jednolity kontrakt zatrudnienia” – co dalej ze zleceniami, dziełami???
  • kwota wolna od podatku – emerytury bez podatku!!!! Kwota wolna od podatku: 30.000zł od 01.01.2022r.!!!
  • dłuższa praca – po osiągnięciu wieku emerytalnego/co z kasą???
  • planowane zmiany w zakresie: naliczania odsetek za zwłokę, liczenia okresu przedawnienia, składania korekt dokumentów ubezpieczeniowych.
  • wynagrodzenie za czerwiec - odejście na emeryturę w czerwcu – zmiana w 2021r.!!!,
  • bezgotówkowa forma wypłaty - emerytur i rent od 01.01.2022r.,
  • wynagrodzenia w rp-7 - wniosek o emeryturę – czy dołączać zus rp-7??,
  • emerytury stażowe – czy wejdą w życie? Zasady, warunki i prawo do tych emerytur,
  • OFE – likwidacja/ co wybrać: zus czy ike? - obniżenie opłaty z 15% do 10%!!!! Kiedy wejdą zmiany!!!
 2. Zmiany w ubezpieczeniach społecznych - zasiłki 2021/2022r. - zmiana od 01.01.2022r.!!! Zasady obliczania wynagrodzeń netto/brutto – po zmianach w składce zdrowotnej.
  • nowe zasady obliczania okresu zasiłkowego – jeden okres zasiłkowy bez względu na przerwy i rodzaj choroby!!!!,
  • okres zasiłkowy po ustaniu ubezpieczenia – tylko 91 dni!!!,
  • korekty deklaracji ubezpieczeniowych – tylko 5 lat do tyłu!!!!
  • pue zus – obowiązek posiadania przez wszystkich płatników od 01.01.2023r.!!!!
  • planowana likwidacja 30 – krotności: od kiedy/dla kogo?
  • zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych tj. Umowa o pracę, umowy zlecenia – kiedy obowiązkowe, a kiedy dobrowolne składki na ubezpieczenia społeczne,
  • podstawa wymiaru składek na umowie zlecenia - zleceniobiorca posiadający kilka tytułów do ubezpieczeń (kilka umów zlecenia, umów o pracę) – możliwość sprawdzenia zleceniobiorcy w zus/nowy druk!!!!
  • nowy druki:zus zwua! Zus osw, zus ria!
  • emerytury: wybór najkorzystniejszej daty przejścia na emeryturę/świadectwa pracy w szczególnych warunkach/liczenie stażu pracy, rp-7/czy nadal wystawiać?,
 3. Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło - kontrole ZUS 2021/2022r.!!!!! Umowa zlecenia i umowa o świadczenie usług – minimalna stawka godzinowa, a ewidencja czasu pracy przy zleceniu!
  • minimalne wynagrodzenie dla umów zleceń lub świadczenia usług - kontrole pip, pisma z zus!!!
  • omówienie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw – wyłączenia stosowania w/w ustawy,
  • umowa zlecenia i umowa o dzieło – w świetle kontroli zus i pip – składki na ubezpieczenia społeczne od umów o dzieło po kontroli zus – planowane zmiany w oskładkowaniu umów o dzieło (składka emerytalna i rentowa – po kontroli zus!!!!),
 4. Indywidualne konsultacje.