• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Jak optymalizować wydatki na oświatę? Wydatki a subwencja oświatowa

Zapraszamy Państwa na szkolenie z optymalizacji wydatków oświatowych w kontekście subwencji oświatowej.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia w przejrzysty sposób zostanie przekazana wiedza pozwalająca na planowanie oraz optymalizowanie wydatków oświatowych. Praktyczne warsztaty pozwolą zrozumieć uczestnikom przyczyny otrzymywania określonej kwoty subwencji oraz wyjaśnią dlaczego nie wystarcza jej na wszystkie wydatki oświatowe subwencjonowane. Szkolenie poprowadzi były pracownik MEN, autor ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz komentarza do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie zależności pomiędzy arkuszem organizacji, wydatkami szkoły a subwencją oświatową.
 • Zrozumienie na jakie wydatki w szkole naliczana jest subwencja oświatowa, jakie dane wpływają na jej wysokość.
 • Wskazanie zakresu zadań, które są dobrze finansowane z subwencji i tych, które wymagają dodatkowo dużych nakładów finansowych ze strony samorządu.
 • Poznanie zasad związanych z podziałem części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
 • Zrozumienie przyczyn otrzymywania subwencji o określonej wysokości, a także uzyskanie wiedzy w jaki sposób na podstawie posiadanych danych można optymalizować wydatki na oświatę.
 • Poznanie sposobu szacowania subwencji ostatecznej na podstawie subwencji wstępnej oraz metody planowania wieloletniego dochodów subwencyjnych.
 • Uzyskanie wskazówek dotyczących czytania, zrozumienia i wykorzystania informacji zawartych w metryczce subwencji oświatowej.

Uzyskanie odpowiedzi na pytania:

 • czy wysokość subwencji w znacznym stopniu zależy od zatrudnionych nauczycieli?
 • czy bardziej opłaca się zatrudniać nauczycieli stażystów czy dyplomowanych?
 • czy warto w arkuszu planować godziny ponadwymiarowe i wakaty?
 • na jakie wydatki powinna wystarczyć subwencja?
 • na co szczególnie zwracać uwagę w zakresie wykazywania danych w SIO?
 • czy na podstawie wstępnej subwencji można oszacować ostateczną?
 • czy można zaplanować dochody subwencyjne na kilka lat do przodu?
zwiń
rozwiń
Program

1. Aspekty prawne – ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.
2. Zasady podziału subwencji ogólnej:

 • Standard finansowy A i wagi/wskaźniki w algorytmie.
 • Metryczka subwencji oświatowej – jak czytać i rozumieć metryczkę, jakie informacje są w niej zawarte i jak je wykorzystać w działalności samorządu?
 • Wskaźnik Di – zależność wysokości subwencji od nauczycieli zatrudnionych przez samorząd. Jak etaty nauczycieli wpływają na wysokość subwencji oświatowej?

3. Świadoma polityka kadrowa samorządu i dyrektorów szkół:

 •  Czy stopień awansu zawodowego nauczyciela kosztuje samorząd? 
 • Wpływ awansu zawodowego na sytuację ekonomiczną samorządu. 
 • Jak policzyć dokładnie, o ile zmniejszy się subwencja oświatowa przy zatrudnieniu stażysty, a o ile zwiększy się przy zatrudnieniu nauczyciela dyplomowanego?

4. Wydatki szkoły a wysokość subwencji:

 • Na jakie wydatki szkoła otrzymuje subwencję oświatową? 
 • W przypadku jakich wydatków finansowanie w subwencji jest pozorne, a w przypadku jakich wystarczające?
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów oświaty/edukacji, finansów i budżetu jst, CUW-ów i ZEAS-ów, wójtowie, skarbnicy, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m. in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.