• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

FINANSE

finanse, rachunkowość, podatkiProwadzimy szkolenia i kursy z rachunkowości budżetowej, podatków lokalnych w tym podatku VAT i CIT.

W ofercie szkoleniowej kierowanej do Skarbników JST i działów finansowych odnajdą Państwo między innymi tematy związane z kontrola finansową, windykacją należności, obsługą programu Bestia i Excel,  inwentaryzacją  i rozliczeniem środków trwałych, czy przygotowaniem do zamknięcia roku i sporządzenia bilansu.

Tytuł szkolenia
Termin
Czas
Miejsce

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej została założona w 1989 r. przez autora pierwszej reformy samorządowej prof. Jerzego Regulskiego w celu wsparcia reformy administracyjnej w kraju oraz rozwoju samorządności i wspólnot lokalnych. Obecnie Fundacja to największa pozarządowa organizacja szkoleniowo-doradcza wspierająca rozwój samorządności. Od początku naszej działalności szczególną wagę przykładamy do usprawniania działań samorządów w zakresie finansów publicznych.

Współpracujemy z najwyższej klasy ekspertami, którzy podczas prowadzonym szkoleń przekazują uczestnikom wiedzę z zakresu szeroko pojętych finansów publicznych.

Fundacja organizuje również szkolenia zamknięte dla zainteresowanych Instytucji. Współpracujemy z jednostkami samorządu terytorialnego i jednostkami organizacyjnymi w tematach dot. zarządzania finansami samorządowymi, praktyczną realizacją zapisów ustawy o finansach publicznych, planowaniu budżetu jednostki, rachunkowości budżetowej, inwentaryzacji, sprawozdawczości i wielu innych tematach. Polecamy szkolenia dot. podatków i opłat lokalnych, monitorowaniu i egzekucji zaległości podatkowych oraz problematyki podatku VAT. Przykładowe tematy szkoleń, które organizujemy:

  • Dochody i wydatki,
  • Rachunkowość,
  • Środki trwałe,
  • Podatek VAT,
  • Korekta roczna vat,
  • Inwentaryzacja,
  • Rozliczanie vat.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami w celu omówienia szczegółów: