Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem

Czas trwania projektu: kwiecień 2014 r. – styczeń 2016 r.

Cele projektu:
Celem projektu, realizowanego w ramach programu "Obywatele dla Demokracji", było zwiększenie efektywności w zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych poprzez społeczną kontrolę wydatkowania środków publicznych w trybie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Główne działania:
Przygotowanie narzędzia, które pozwalało na przeprowadzenie monitoringu współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w wielu aspektach. Przeszkolenie grupy pracowników ośrodków regionalnych FRDL. Wykonanie monitoringów pilotażowych zlecania zadań publicznych.
Przygotowanie 2 narzędzi do sprawdzenia jakości współpracy - jedno do wykonania monitoringu współpracy bezpośrednio przez urzędników w urzędzie, a drugie do wykonania takiego monitoringu macierzystego urzędu przez lokalną organizację pozarządową. Szkolenia prezentujące przygotowane narzędzia w ramach projektu. Wyłonienie urzędów i organizacji pozarządowych, które pod okiem ekspertów przeprowadziły samodzielnie monitoring macierzystych urzędów. Przygotowanie w formie elektronicznej Poradnika dla jst i organizacji pozarządowych. Zapraszamy do zapoznania się Poradnika dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, który jest podsumowaniem projektu „Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem”.

Lider projektu: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Partner projektu: Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Bona Fides”.