Szkoła Współpracy

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL) zapraszają do wzięcia udziału w nowej edycji (2015) projektu "Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły".
Jest to ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej, realizowany w partnerstwie z FRDL, która jest odpowiedzialna za realizację głównych zadań projektu.


Do nowej edycji 2015 możemy zaprosić wyłącznie szkoły i przedszkola, które nie brały udziału w pierwszej edycji projektu 2013/2014, niemniej niniejszą informację kierujemy także do tych z Państwa którzy brali już udział w projekcie z serdeczną prośbą o promowanie idei współpracy! Prosimy o zachęcanie innych placówek szkolnych i przedszkolnych do wzięcia udziału w nowej edycji "Szkoły Współpracy", opowiedzenie o korzyściach płynących z udziału w projekcie i rozwoju przestrzeni współpracy w swoich szkołach i przedszkolach.

Jednym z najważniejszych celów projektu "Szkoła Współpracy" jest wprowadzenie w szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.

W ramach projektu szkoły i przedszkola otrzymają wsparcie w postaci warsztatów podnoszących kompetencje w zakresie podejmowania i podtrzymywania współpracy w szkole i przedszkolu. Uczestnikom projektu zapewniona zostanie także indywidualna opieka ekspertów, którzy pomogą w stworzeniu odpowiedniego dla każdej szkoły i przedszkola programu współpracy z uczniami i rodzicami.

Do udziału w projekcie zapraszamy szkoły i przedszkola z całej Polski o uprawnieniach szkół publicznych. Podczas etapu rekrutacji, na podstawie zgłoszonych deklaracji udziału w projekcie, wybranych zostanie od 80 do 200 szkół i przedszkoli. Wsparciem w ramach nowej edycji projektu objętych zostanie około 1000 uczestników.

Szkołę i przedszkole można zgłaszać wyłącznie przez formularz dostępny na stronie projektu www.szkolawspolpracy.pl. Znajdą tam Państwo również szczegółowy opis projektu, regulamin, opis udziału, harmonogram oraz bieżące informacje. Rekrutacja rozpoczyna się już dzisiaj i potrwa do 13 lutego 2015 roku.