SOŁTYSKI I LIDERKI WIEJSKIE. KOBIETY ZARZĄDZAJĄ POLSKĄ WSIĄ

soltyski_m-4a00cecdProjekt "Sołtyski i liderki wiejskie. Kobiety zarządzają polską wsią", realizowany w okresie 1. 07. 2006 - 31. 03. 2008 roku, był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich działanie 1.6. FRDL realizowała projekt we współpracy z "Gazetą Sołecką".

Projektem objętych zostało 125 sołtysek i liderek wiejskich (m.in. członkiń stowarzyszeń, żon sołtysów, nauczycielek i innych Pań) z 4 województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, wielkopolskiego oraz mazowieckiego. Podstawowym celem projektu była aktywizacja społeczna wiejskich kobiet i ich przygotowanie do pełnienia roli liderek lokalnych społeczności wiejskich. Podstawowymi działaniami prowadzonymi w jego ramach były szkolenia, indywidualne doradztwo oraz wizyty studyjne.

W czasie realizacji projektu uczestniczki przeprowadziły szereg inicjatyw. Zostały one opisane w broszurze "Kalejdoskop dobrych praktyk".

Projekt jest laureatem konkursu "Dobre praktyki EFS 2008" pod hasłem: "Najlepsza inwestycja w człowieka 2008" Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - II edycji.
soltyski_listwa

soltyski_m-4a00cecdProjekt "Sołtyski i liderki wiejskie. Kobiety zarządzają polską wsią", realizowany w okresie 1. 07. 2006 - 31. 03. 2008 roku, był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich działanie 1.6. FRDL realizowała projekt we współpracy z "Gazetą Sołecką".

Projektem objętych zostało 125 sołtysek i liderek wiejskich (m.in. członkiń stowarzyszeń, żon sołtysów, nauczycielek i innych Pań) z 4 województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, wielkopolskiego oraz mazowieckiego. Podstawowym celem projektu była aktywizacja społeczna wiejskich kobiet i ich przygotowanie do pełnienia roli liderek lokalnych społeczności wiejskich. Podstawowymi działaniami prowadzonymi w jego ramach były szkolenia, indywidualne doradztwo oraz wizyty studyjne.

W czasie realizacji projektu uczestniczki przeprowadziły szereg inicjatyw. Zostały one opisane w broszurze "Kalejdoskop dobrych praktyk".

Projekt jest laureatem konkursu "Dobre praktyki EFS 2008" pod hasłem: "Najlepsza inwestycja w człowieka 2008" Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - II edycji.
soltyski_listwa