InForMe – Działania informacyjne w zakresie promocji Polityki Spójności przez media lokalne w Polsce

Projekt grantowy Komisji Europejskiej ukierunkowany na wsparcie produkcji i dystrybucji informacji na temat Polityki Spójności Unii Europejskiej. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Stowarzyszenie Gazet Lokalnych

Projekt realizowany przy wsparciu finansowemu Unii Europejskiej  w ramach konkursu 2017CE16BAT063
„Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE”
Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie stanowisko autora. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie zawartych w niej informacji.

Informacja o projekcie

Projekt grantowy Komisji Europejskiej ukierunkowany na wsparcie produkcji i dystrybucji informacji na temat Polityki Spójności Unii Europejskiej. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Stowarzyszenie Gazet Lokalnych

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno – budowlanych poprzez zastosowanie metod i narzędzi prowadzenia konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym.

Działania i beneficjenci

W ramach projektu zaplanowane zostały  działania służące wsparciu rozwoju mediów lokalnych w zakresie informowania o Polityce Spójności oraz Kampania informacyjna dla czytelników gazet lokalnych nt. Polityki Spójności.

Beneficjentami projektu są :
– wydawcy gazet lokalnych – członkowie Stowarzyszenia Gazet Lokalnych
– czytelnicy

Planowane efekty projektu:

 Wsparcie rozwoju mediów lokalnych w zakresie informowania o Polityce Spójności poprzez:
 – organizację Mobilnej Akademii Medialnej dla wydawców
 – wsparcie doradcze, eksperckie i szkoleniowe dla 8 wydawców
 – analizę potrzeb i opracowanie planów komunikacyjno-rozwojowych
 – szkolenia „szyte na miarę” w zakresie potrzeb związanych ze skutecznym promowaniem Polityki Spójności wśród czytelników (2 szkolenia x 2 dni)
 – wsparcie finansowe dla 8 wydawców – granty w wysokości 4 000 Euro na zakup sprzętu, oprogramowania, specjalistycznych usług szkoleniowo-doradczych

 Kampania informacyjna dla czytelników gazet lokalnych nt. Polityki Spójności
 – Majówka z UE (1 edycja): 16 stron, A5, kolor z infografiką, krzyżówki, quizy, gry, wywiady i reportaże; dystrybucja przez 50 wydawców, zasięg: 355 000 egz., 1 270 000 czytelników
 – wkładka/ dodatek o Polityce Spójności i UE (2 edycje)
 – konkursy dla czytelników z nagrodami
 – wyjazd dla czytelników i dziennikarzy do Brukseli

Pozostałe informacje

Źródło finansowania: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej
Konkurs: nr 2017CE16BAT063 „Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE”
Wartość projektu: 299 614,00 Euro
Dofinansowanie: 239 054,00 Euro
Okres realizacji: 12 miesięcy

Wyniki oceny zgłoszeń do Mobilnej Akademii Medialnej
Miło nam poinformować, że zakończyły się prace komisji oceniającej zgłoszenia do udziału w organizowanej w ramach projektu Mobilnej Akademii Medialnej.
Wszystkim Wydawcom, którzy zechcieli nadesłać swoje zgłoszenia serdecznie dziękujemy.
Poniżej publikujemy link Wydawnictw zakwalifikowanych do udziału (8) oraz listę rezerwową (2).
Wydawnictwa zakwalifikowane do udziału oraz lista rezerwowa (plik pdf).