EUROPEJSKIE WYZWANIE - LOKALNE DZIAŁANIE

cykl_projektuPILD-dc5e8148

Projekt pt. "Europejskie wyzwanie - Lokalne działanie. Program profesjonalizacji lokalnych organizacji pozarządowych na Mazowszu" miał na celu wsparcie rozwoju lokalnych organizacji pozarządowych, działających w małych gminach Mazowsza (do 40 tys. mieszkańców) oraz zwiększenie ich aktywności w procesie pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej. Zrealizowany został w 2009 roku.

W ramach działań projektowych specjaliści FRDL we współpracy z przedstawicielami ngo dostosowali metody Zarządzania Cyklem Projektu (ang. PCM) do specyfiki działania lokalnych organizacji pozarządowych oraz promocję tej metody w środowisku mazowieckich organizacji.

Działania projektowe objęły: opracowanie i wydanie przewodnika, jego upowszechnienie w środowisku pozarządowym oraz organizację warsztatów dla przedstawicieli mazowieckich organizacji pozarządowych dotyczącego metodyki Zarządzenia Cyklem Projektu.

Realizacja projektu pozwoliła na promocję wśród mazowieckich organizacji pozarządowych wiedzy o dostępnych dla nich funduszach Unii Europejskiej, sposobach skorzystania z nich oraz stosowania obowiązujących metod zarządzania projektami unijnymi.

Zapraszamy do korzystania z przewodnika dla małych organizacji pozarządowych pt. "Zarządzanie Cyklem Projektu - skuteczne aplikowanie i zarządzanie projektami europejskimi w małych organizacjach pozarządowych".  Przedstawia on w przystępny sposób, krok po kroku, działania prowadzące do napisania prawidłowo skonstruowanego wniosku projektowego oraz opisuje zasady zarządzania projektem.

cykl_projektuPILD-dc5e8148

Projekt pt. "Europejskie wyzwanie - Lokalne działanie. Program profesjonalizacji lokalnych organizacji pozarządowych na Mazowszu" miał na celu wsparcie rozwoju lokalnych organizacji pozarządowych, działających w małych gminach Mazowsza (do 40 tys. mieszkańców) oraz zwiększenie ich aktywności w procesie pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej. Zrealizowany został w 2009 roku.

W ramach działań projektowych specjaliści FRDL we współpracy z przedstawicielami ngo dostosowali metody Zarządzania Cyklem Projektu (ang. PCM) do specyfiki działania lokalnych organizacji pozarządowych oraz promocję tej metody w środowisku mazowieckich organizacji.

Działania projektowe objęły: opracowanie i wydanie przewodnika, jego upowszechnienie w środowisku pozarządowym oraz organizację warsztatów dla przedstawicieli mazowieckich organizacji pozarządowych dotyczącego metodyki Zarządzenia Cyklem Projektu.

Realizacja projektu pozwoliła na promocję wśród mazowieckich organizacji pozarządowych wiedzy o dostępnych dla nich funduszach Unii Europejskiej, sposobach skorzystania z nich oraz stosowania obowiązujących metod zarządzania projektami unijnymi.

Zapraszamy do korzystania z przewodnika dla małych organizacji pozarządowych pt. "Zarządzanie Cyklem Projektu - skuteczne aplikowanie i zarządzanie projektami europejskimi w małych organizacjach pozarządowych".  Przedstawia on w przystępny sposób, krok po kroku, działania prowadzące do napisania prawidłowo skonstruowanego wniosku projektowego oraz opisuje zasady zarządzania projektem.