Doświadczam, rozumiem, tłumaczę - "Żerom" rozwija kompetencje kluczowe

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego 1 czerwca 2020 r. rozpoczęła realizację projektu Doświadczam, rozumiem, tłumaczę - "Żerom" rozwija kompetencje kluczowe. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Kielce/ I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Kielcach i współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego.

Okres realizacji projektu: 01.06.2020 r. – 31.12.2021 r.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie nauk przyrodniczych 96 uczniów I LO im. Żeromskiego w Kielcach w kontekście potrzeb regionalnego rynku pracy. Wśród działań projektu realizatorzy przewidzieli doposażenie 3 pracowni biologicznych oraz 1 pracowni chemicznej, w których odbędzie się cykl zajęć biologicznych i chemicznych. Ponadto zorganizowane zostaną warsztaty w zakresie przedsiębiorczości oraz spotkania z ekspertami dotyczące orientacji zawodowej. Uczniowie wezmą także udział w wyjeździe edukacyjnym do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, gdzie wezmą udział w zajęciach laboratoryjnych biologicznych i chemicznych. Dzięki udziałowi w projekcie, jego uczestnicy będę mieć możliwość rozwijania technik aktywnego i praktycznego uczenia się poprzez obserwację i eksperymenty, poznawania metod badawczych związanych z obserwacjami i doświadczeniami, nabycia umiejętności posługiwania się podstawowymi technikami laboratoryjnymi.