Kongres Skarbników z Patronatem Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych


Damian Grzelka, Przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych poinformował w swoim liście, że Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych udzieli Patronatu Honorowego VI Krajowemu Kongresowi Forów Skarbników.

VI Krajowy Kongres Forów Skarbników odbędzie się w dniach 12-13 marca 2024 roku. Będzie to wyjątkowe wydarzenie, kontynuujące tradycję corocznych spotkań organizowanych przez FRDL, które na stałe wpisały się już do samorządowego kalendarza. W tym roku nasze wydarzenie organizujemy pod hasłem: Współpraca, zmiany, finanse publiczne. Organizatorami Kongresu są Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Krajowa Rada Forów Skarbników JST.

Więcej informacji o Kongresie