Zamknięcie roku szkolnego 2021/2022 w Systemie Informacji Oświatowej. Praktyczne aspekty wprowadzania danych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie System Informacji Oświatowej.

Ważne informacje o szkoleniu

Osoby wprowadzające dane do SIO przy ich przekazywaniu są zobowiązane stosować merytoryczne wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, tak aby były one poprawne pod kątem naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu. Szkoły/przedszkola są zobowiązane do aktualizacji danych, co do zasady w terminie do 7 dni od zaistnienia zmiany, dlatego istotne jest zdobycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie, by uchronić się od błędów i nieprawidłowości. Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego prowadzący omówi oprócz technicznych aspektów funkcjonowania aplikacji, informacje dotyczące merytorycznych aspektów wprowadzania danych do SIO, związanych z zamknięciem roku szkolnego 2021/2022.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Nabycie wiedzy w zakresie zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej, który jest jedynym źródłem danych, pozyskiwanych w celach statystycznych, ale co najważniejsze, służącym także do naliczania subwencji, w szczególności wskazanie procedur dostępu do bazy SIO w kontekście zadań dyrektorów szkół (placówek), pracowników placówek oraz zadań organu rejestrującego.
  • Omówienie działań związanych z zamknięciem roku szkolnego 2021/2022, w tym z zakończeniem przypisania uczniów, zakończeniem nauki, itp. 
  • Wskazanie obowiązków dyrektora szkoły w zakresie aktualizacji i przekazania danych do SIO.
  • Przedstawienie najczęściej pojawiających się nieprawidłowości i problemów podczas pracy z systemem. 
  • W części praktycznej szkolenia wykładowca przedstawi w formie online poszczególne działania, natomiast każdy uczestnik może zalogować się do systemu, korzystając z własnego loginu i hasła, pracując równolegle na danych własnej jednostki w aplikacji nowego SIO. Warunek – uczestnicy szkolenia powinni posiadać dostęp do swoich danych w SIO. Jeśli nie posiadają uprawnień, pracują równolegle z trenerem na szkoleniu.
zwiń
rozwiń
Program

I. Część teoretyczna:
1.   Uwarunkowania formalno-prawne.
2.  Obsługa aplikacji.
3.  Wymagania techniczne.
4.  Procedury dostępu do bazy SIO w kontekście zadań dyrektorów szkół (placówek), pracowników placówek oraz zadań organu rejestrującego szkołę w RSPO (jednostki samorządu terytorialnego).
5.  Terminy przekazywania danych do bazy danych SIO.
II. Część praktyczna:
1.   Strefa dla zalogowanych – logowanie i zawartość merytoryczna.
2. Zasady nadawania uprawnień dostępu do systemu.
3.  Opis modułów aplikacji SIO.
4.   Wprowadzanie i zmiana danych w module wnioski, użytkownicy.
5. Wprowadzanie i zmiana danych w module oddziały.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy, pracownicy szkół, przedszkoli, placówek oświatowych, którzy zajmują się wprowadzaniem danych do SIO, pracownicy centrów usług wspólnych, ZEAS-ów, urzędów gmin i starostw odpowiedzialni za weryfikowanie tych danych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, współpracownik kancelarii adwokackiej, ekspert w zakresie prawa oświatowego i zarządzania edukacją. Doświadczony pracownik samorządowy, autor wielu publikacji i trener szkoleń w problematyce prawa oświatowego, dotacji celowych, w tym dotacji podręcznikowych. Prowadzi również zajęcia ze studentami na uczelni wyższej. W zakresie tematyki SIO, tylko w latach 2019 i 2020, przeprowadził warsztaty z wprowadzania danych w Systemie Informacji Oświatowej dla ponad 1500 uczestników: urzędników samorządowych, dyrektorów szkół i nauczycieli.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do  8 sierpnia 2022 r.