Przystosowanie budynku do większej liczby uczniów/przedszkolaków. Prawo, orzecznictwo, praktyka.

Miejsce
Internet
Termin
16 sierpnia 2022
Czas trwania
09:00 - 14:30
Cena
399 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Cena promocyjna 369 PLN netto/os. przy zgłoszeniu do 1 sierpnia 2022 r., 399 PLN po 1 sierpnia.

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które pozwoli na uaktualnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu przystosowania budynku do większej liczby uczniów w związku z napływem uchodźców z Ukrainy. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez praktyka, na co dzień zajmującego się nieruchomościami, który szczegółowo umówi kolejne kroki procedury w tym zakresie.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Wybuch wojny w Ukrainie spowodował masowy napływ dzieci i młodzieży do polskich szkół. Administracja samorządowa, a przede wszystkim dyrektorzy szkół, stanęli przed poważnym problemem przystosowania budynków do większej liczby uczniów/przedszkolaków. W trakcie zajęć wskażemy bezpieczne i zgodne z przepisami prawa możliwości adaptacji części budynku placówki oświatowej na cele działalności edukacyjno-wychowawczej, w zgodzie z normami bezpieczeństwa placówek oświatowych, zawartych w ustawie prawo budowlane.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Usystematyzowanie wiedzy w zakresie norm bezpieczeństwa placówek oświatowych według prawa budowlanego.
• Poznanie możliwości zmiany sposobu dotychczasowego użytkowania budynku.
• Uzyskanie praktycznej wiedzy w zakresie możliwości adaptacji części budynku na cele działalności edukacyjno-wychowawczej.
• Zwiększenie wiedzy dyrektorów placówek oświatowych w zakresie odpowiedzialności za kwestie przeciwpożarowe w obiekcie.

zwiń
rozwiń
Program

1. Bezpieczeństwo obiektów placówek oświatowych według Prawa oświatowego. Studium przypadków na podstawie wyników organów kontrolujących. 
2. Normy bezpieczeństwa obiektów placówek oświatowych według Prawa budowlanego:

• Zasady podstawowe bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego.
• Normy techniczno-budowlane, w tym normy bezpieczeństwa pożarowego.
• Warunki techniczne użytkowania budynków.
• Szczegółowe wymagania techniczne dla budynków placówek oświatowych, w tym szkół, przedszkoli.
• Klasyfikacja budynków [lub ich części] na strefy pożarowe oraz wymagania normowe bezpieczeństwa dla stref pożarowych, w tym dla strefy ZL I, ZL II, ZL III, ZL V.
• Sankcje karne wobec osób naruszających obowiązki bezpieczeństwa według ustawy.
3. Bezpieczna i legalna adaptacja części budynku placówki oświatowej na cele działalności edukacyjnej/wychowawczej. Czy dyrektor placówki oświatowej, planujący zmianę przeznaczenia części budynku placówki, jest związany przepisami i o jakie przepisy chodzi?
• Czy do budynku mieszkalnego można wprowadzić nową działalność np. poradnię albo przedszkole lub szkołę? Jakie są warunki prawne wprowadzenia nowej działalności w aspekcie wymagań techniczno-budowlanych dla stref pożarowych?
• Czy do budynku szkoły można wprowadzić nową działalność, np. przedszkole, albo placówkę opieki zdrowotnej? Jakie są warunki prawne wprowadzenia nowej działalności w aspekcie norm techniczno-budowlanych dla stref pożarowych?
4. Zmiana dotychczasowego sposobu użytkowania budynku (lub jego części) i obowiązujące procedury działania przed organami. Prawo, orzecznictwo, praktyka:
• Co to jest zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części w rozumieniu Prawa budowlanego i czy dotyczy to także sytuacji zmiany przeznaczenia lub użytkowania części budynku albo lokalu? Kontrola organów - studium przypadków.
• Planowana zmiana przeznaczenia części obiektu a zmiana dotychczasowych warunków bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie placówki oświatowej.
• Projekt adaptacji części budynku na cele edukacyjne/wychowawcze.
• Procedury uzgodnieniowe przygotowanego projektu budowlanego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz z komendantem PSP.
• Warunki legalnego działania przed administracją budowlaną - zgłoszenie czy pozwolenie na budowę robót adaptacyjnych.
• Warunki realizacji robót budowlanych/ adaptacyjnych - kierowanie, nadzór, badania i odbiory. Zakaz odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego na te roboty adaptacyjne.
• Co grozi samowolnikowi?
5. Wpływ adaptacji na zmianę warunków bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie placówki oświatowej:
• Zmiana scenariuszy pożarowych i procedur ewakuacyjnych.
• Zmiana oznakowania budynku.
• Zmiana dotychczasowych instrukcji, w tym instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
• Przeszkolenie służb placówki oświatowej, próbne alarmy.
6. Jak legalizować stan nielegalnej adaptacji, nielegalnego przeznaczenia części budynku na inne cele - krok po kroku. Prawo, orzecznictwo, praktyka:
• Wymagane projekty i uzgodnienia.
• Wymagane dokumenty do działania przed administracją budowlaną.
• Czy organ może nakazać przywrócenie obiektu do stanu poprzedniego?
• Czy w wypadku legalizacji wymagalna jest opłata legalizacyjna?
7. Czynności zabronione według przepisów przeciwpożarowych a odpowiedzialność dyrektora placówki oświatowej.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy, kadra kierownicza oraz pracownicy służb technicznych placówek oświatowych, przedstawiciele organów prowadzących samorządowe i niesamorządowe placówki oświatowe oraz inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu problematyki gospodarowania i zarządzania nieruchomościami, w tym obsługi technicznej obiektów budowlanych; od kilkunastu lat prowadzi wykłady, seminaria i szkolenia na temat rynku nieruchomości; autorka wielu publikacji poświęconych wieloaspektowym zagadnieniom zarządu nieruchomościami.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Sebastian Milner
Aneta Panek
Specjalista ds szkoleń i konsultingu
tel. 41-343-00-38 wew. 32 / +48 730-696-423
aneta.panek@frdl.kielce.pl
Monika Dziedzic
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. przy zgłoszeniu do 1 sierpnia 2022 r., 399 PLN po 1 sierpnia. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 10 sierpnia 2022 r.

Inne terminy szkoleń
Internet
Internet
Termin
14 września 2022
Czas trwania
09:00 - 14:30