Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych

Program i karta zgłoszenia Statut Forum Deklaracja członkowska

Spotkanie bezpłatne - wyłącznie dla członków Forum

Więcej o Forum TUTAJ

Temat

Weryfikacja planów zapewnienia dostępności oraz raport o stanie dostępności

zwiń
rozwiń
Ważne informacje

Szanowni Państwo,

Koordynatorzy ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych działające przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, które będzie platformą współpracy i integracji pracowników pełniących funkcję koordynatora ds. dostępności spotykających się cyklicznie na organizowanych przez FRDL spotkaniach on-line, konferencjach, kongresach czy sesjach wyjazdowych.
Będzie to pierwsze forum działające przy Fundacji, które od początku działalności realizuje spotkania Forum w formule on- line.

Inspiracją do utworzenia Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych są działające od wielu lat liczne fora działające przy Ośrodkach FRDL. Fora te stanowią opiniotwórcze grupy samorządowe oparte na wspólnocie interesów zawodowych. Obecnie przy FRDL działa 80 forów samorządowych, które zrzeszają blisko 4 000 przedstawicieli z ponad 40 środowisk samorządowych.

Od początku trwania stanu epidemiologicznego w Polsce, w formule on-line zaczęły spotykać się fora działające przy ośrodkach regionalnych FRDL. Od kwietnia 2020r. odbyło się w skali kraju ponad 500 spotkań, w których uczestniczyło ponad 16 000 forumowiczów.

Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy, integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów oraz propagująca dobre praktyki. Branżowe fora samorządowe są one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych  i pracowników jednostek podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznego, poszerzaniu wiedzy, doskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu oraz prowadzenia konstruktywnego dialogu. Fora to platforma wymiany wiedzy i doświadczeń oraz możliwość zawodowej konsultacji. Fora posiadają coraz większy udział w rzecznictwie w zakresie uzgodnionych stanowisk i interesów. Fora prowadzą także działalność interwencyjną na rzecz swoich członków i świadczą pomoc w rozwiązywaniu problemów, pojawiających się podczas wykonywania obowiązków służbowych w związku z pełnionymi funkcjami i zajmowanymi stanowiskami, dlatego cieszą się one stale rosnącym zainteresowaniem wśród pracowników jednostek sektora finansów publicznych. Jest to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających form pogłębienia wiedzy zarówno tej merytorycznej jak i praktycznych sposobów rozwiązywania problemów, które pojawiają się w bieżącej pracy jednostek.

Głównym celem działania Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych będzie systematyczna działalność konsultacyjna i doradcza realizowana poprzez spotkania on-line i konsultacje z ekspertami, podnoszenie umiejętności i poszerzanie wiedzy członków Forum, rozwiązywanie kwestii problemowych, możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Forum.

 

Spotkania w ramach forum będą realizowane w formule on-line. Formuła ta pozwoli Państwu zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie i porozmawiać z innymi uczestnikami spotkania. Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty. Platforma, na której będzie odbywać się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos. Do Państwa dyspozycji będzie również czat na którym przez cały czas spotkania będziecie Państwo mogli zadawac pytania i wymieniać się doświadczeniami z uczestnikami spotknania. Kamera w komputerze nie jest konieczna (tak jak w przypadku szkoleń, organizowanych przez FRDL). Po przesłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie, w której planowane jest rozpoczęcie spotkania.

zwiń
rozwiń
Program

9.30 – 10.00 Powitanie uczestników, inauguracja funkcjonowania Forum Koordynatorów ds. dostępności działającym przy FRDL.
Marcin Smala, Wiceprezes Zarządu FRDL
Magdalena Kubik-Szczerba, Katarzyna Marciniak-Mordel, Koordynatorki Forum

10.00 – 11.30 Weryfikacja planów zapewniania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami - praktyka i przykłady.

 • Wykorzystane narzędzia do przygotowania planu – przeprowadzone audyty dostępności - informacje praktyczne;
 • Weryfikacja zadań ujętych w planach dostępności – przykłady;
 • Osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych elementów planu – integracja procesów komunikacji i współpracy;
 • Czas obowiązywania planów zapewnienia dostępności;
 • Monitoring wdrażania dostępności;
 • Plan zapewnienia dostępności vs raport o stanie zapewnienia dostępności.

Prowadząca: specjalistka ds. dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością, trenerka. Prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej w zakresie wdrażania zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnością w usługach publicznych, doradza w zakresie prawidłowego realizowania dostępnych usług dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawnościami. Prowadzi również szkolenia z zakresu projektowania dostępnej przestrzeni, wdrażania rozwiązań wspierających dostępność informacyjno-komunikacyjną, cyfrową oraz z procesu obsługi klientów z niepełnosprawnością. Wspiera również pracodawców w zakresie dostosowania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością, konsultantka Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Współpracuje z urzędami publicznymi w całej Polsce. Wyróżniona jako jedna ze 100 najbardziej wpływowych osób z niepełnosprawnością w Polsce. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

11.30 – 11.45  Przerwa.

11.45 – 13.15 Prawne i praktyczne kwestie dotyczące sporządzania raportu o stanie dostępności.

 • Podmioty zobowiązane do złożenia raportu o stanie dostępności;
 • Formularz raportu a dostępność architektoniczna;
 • Formularz raportu a dostępność cyfrowa;
 • Formularz raportu a dostępność informacyjno-komunikacyjna;
 • Formularz raportu a dostęp alternatywny;
 • Okres sprawozdawczy;
 • Omówienie kwestii budzących wątpliwości przy tworzeniu raportu.

Prowadząca: radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

13.15 – 14.00 Poznanie dobrych praktyk i rekomendowanych rozwiązań, dyskusja, dobre rozwiązania.
Prowadzące spotkanie

14.00 Podsumowanie, zakończenie spotkania.
Magdalena Kubik-Szczerba, Katarzyna Marciniak-Mordel, Koordynatorki Forum

Serdecznie zapraszamy do zrzeszenia się w Forum i udziału w organizowanym spotkaniu!

zwiń
rozwiń
Prowadzący

Specjalistka ds. dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością, trenerka. Prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej w zakresie wdrażania zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnością w usługach publicznych, doradza w zakresie prawidłowego realizowania dostępnych usług dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawnościami. Prowadzi również szkolenia z zakresu projektowania dostępnej przestrzeni, wdrażania rozwiązań wspierających dostępność informacyjno-komunikacyjną, cyfrową oraz z procesu obsługi klientów z niepełnosprawnością. Wspiera również pracodawców w zakresie dostosowania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością, konsultantka Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Współpracuje z urzędami publicznymi w całej Polsce. Wyróżniona jako jedna ze 100 najbardziej wpływowych osób z niepełnosprawnością w Polsce. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

zwiń
rozwiń