WSPÓŁORGANIZATOR:

PATRONAT HONOROWY:

Michał Cieślak - Minister, Członek Rady Ministrów

 

Krzysztof Lipiec - Poseł na Sejm RP 

Zbigniew Koniusz - Wojewoda Świętokrzyski

 

Andrzej Bętkowski - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

 

PARTNER ŚRODOWISKOWY:

ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

 

PARTNERZY BIZNESOWI:

odstępodstępodstępodstępodstęp

 

PATRONAT MEDIALNY:

odstęp  odstęp  odstępodstęp