ScrollToTop

radni

 

 

FRDL w Kielcach organizuje szkolenia dedykowane dla rad gmin, miast i powiatów nowej kadencji oraz pracowników biur obsługi rady. Szkolenia organizowane są w miejscu wskazanym przez gminę/powiat, a program każdorazowo dostosowywany jest do potrzeb konkretnej grupy. Przykładowe programy szkoleń prezentujemy Państwu poniżej:


Działania i organizacja pracy Rady, przebiegu sesji i posiedzeń Rady, obowiązków Przewodniczącego Rady i Komisji. Procedura uchwałodawcza i ochrona danych osobowych

Organizacja pracy Rady

Przepisy samorządowe, zadania i funkcje Rady, Prawa i Obowiązki radnych

Obowiązek składania wymaganych prawem oświadczeń majątkowych, ograniczenia w wykonywaniu funkcji czy stosunku pracy. Obowiązkowy Rejestr Korzyści

Prawa i obowiązki Radnego, zadania Rady, oświadczenia majątkowe

Prawa i obowiązki Radnego, zadania Rady Gminy

Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem nowego unijnego rozporządzenia (RODO)

Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem prac podczas sesji i prac komisji zgodnie z RODO

• VADEMECUM Radnego

Obowiązki składania wymaganych prawem oświadczeń majątkowych

Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji

Skargi i wnioski

 

W przypadku zainteresowania zapraszamy do kontaktu:

Dział szkoleń: 41 343 00 38 w. 21 lub 22


slogan

lektura

 

Oddajemy w Państwa ręce poradnik, który ma pomóc w sprawowaniu odpowiedzialnej funkcji i wypełnieniu zobowiązań wobec wyborców - czwarte wydanie obejmuje swoją tematyką wszystkie ważne dla każdego radnego tematy.

Przynosi on wiedzę na temat ustroju samorządu, wyzwań i ograniczeń, które stale przed nim stoją. Zawiera praktyczne informacje, które pomogą radnym w codziennej pracy: o strukturze rady, prawach, obowiązkach i zakazach dla radnych, zasadach etycznych, którymi powinni się kierować. Znajdują się w nim opisy zasad tworzenia prawa samorządowego, planowania budżetu i kontroli w samorządzie.

Wiele uwagi poświęcono budowaniu strategii lokalnych, środkom europejskim, z których samorząd może korzystać, współpracy radnych ze społecznością lokalną. Jest w Poradniku także miejsce na omówienie zagadnień gospodarki komunalnej, barier i szans rozwoju usług publicznych oraz uzależnienia jakości życia mieszkańców od jakości tych usług. Radni otrzymają spis najważniejszych aktów prawnych, których znajomość w trakcie kadencji okaże się niezbędna.

Przygotowali go ludzie, którzy tworzyli podstawy funkcjonowania samorządu w naszym kraju i od wielu lat działają na jego rzecz - znani eksperci i praktycy: prawnicy, historycy, finansiści, ekonomiści - na co dzień współpracujący z samorządem, a także radni, którzy dzielą się swoimi cennymi doświadczeniami.

W swoim ogólnym przesłaniu ten poradnik ma uświadomić radnym, że ich praca w samorządzie to pięcioletnia przygoda, do której trzeba się dobrze przygotować. Liczymy też na to, że Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, która od blisko 30 lat wspiera samorząd terytorialny w Polsce i za granicą, będzie mogła im w tej przygodzie towarzyszyć.

Zainteresowanych zakupem publikacji książkowej poradnika dystrybuowanej wyłącznie przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej lub organizacją dedykowanych szkoleń dla radnych zachęcamy do kontaktu:

Dział szkoleń: 41 343 00 38 w. 21 lub 22

 

Poradnik dla radnych. ABC Samorządu terytorialnego.

Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 2018 r., 330 stron, B5, okładka miękka.

Cena: 69 zł. brutto + koszt przesyłki.
W przypadku zamówienia pow. 15 egzemplarzy cena 49 zł brutto + koszt przesyłki.

Uwaga! Liczba przedsprzedażowych egzemplarzy ograniczona.

 

 

Ramowy spis treści:

 • Prawa i obowiązki radnych i przewodniczącego rady w kadencji 2018-2023
 • Zasady tworzenia aktów prawa miejscowego
 • Opracowanie statutu miasta, gminy, powiatu
 • Procedury, techniki i metody pracy radnego
 • Prowadzenie sesji rady i posiedzeń komisji zgodnie z RODO
 • Zasady tworzenia aktów prawa miejscowego
 • Zarządzanie sesjami rady, skargi, interpelacje
 • Działalność kontrolna rady i komisji rewizyjnej
 • Zasady wypełniania i kontroli oświadczeń majątkowych
 • Finanse samorządu terytorialnego, przygotowanie i uchwalanie budżetu
 • Rola rady w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Gospodarowanie zasobem komunalnym
 • Fundusz sołecki / Budżet partycypacyjny (obywatelski)
 • Etyka, przeciwdziałanie korupcji, ograniczenia wynikające z mandatu radnego

Zapoznaj się z Regulaminem Sprzedaży Wydawnictw: PDF


Formularz zamówienia Poradnika dla Radnych

Informacje podstawowe

Dane do FV

Adres do wysyłki

Wypełnij jedynie, jeżeli jest różny niż adres do wystawienia FV

Zapoznałem/-am się z Regulaminem Sprzedaży Wydawnictw zamieszczonym na frdl.kielce.pl

Nasze Projekty

img_1
img_2
img_3
img_5

Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej

Best Western Grand Hotel (IV piętro)

ul. Sienkiewicza 78
25-501 Kielce

 

tel. 41 343 00 38 | 41 344 77 62
fax. 41 243 62 63