ScrollToTop

kids 2030260 1920

Projekt „Utworzenie i rozwój sieci świetlic środowiskowo-socjoterapeutycznych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn”

 

 

Realizatorzy projektu:

Lider Projektu - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, reprezentowana przez Świętokrzyskie Centrum FRDL w Kielcach

Partner Projektu - Gmina Bodzentyn/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie

Główny cel projektu:

Rozwój i poprawa jakości usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, w tym rodzin i dzieci, zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn w województwie świętokrzyskim do 31 XII 2018 roku poprzez utworzenie i funkcjonowanie świetlic środowiskowo-socjoterapeutycznych.

Projekt obejmuje wsparciem 165 osób, będących beneficjentami pomocy społecznej i przeżywających trudności w sprawowaniu opieki nad dziećmi i ich wychowywaniu. Projekt składa się z działań obejmujących m.in.: utworzenie, doposażenie i funkcjonowanie 4 świetlic środowiskowo-socjoterapeutycznych; prowadzenie profilaktyki społecznej skierowanej do dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zapewnienie wsparcia na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodzin dysfunkcyjnych – zagrożonych wykluczeniem społecznym i przeżywających trudności w sprawowaniu opieki nad dziećmi i ich wychowywaniu.

Lokalizacja 4 świetlic środowiskowo-socjoterapeutycznych utworzonych w ramach projektu:

1. Świetlica w Bodzentynie

Szkoła Podstawowa w Bodzentynie
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bodzentynie
Rynek Górny 11, 26-010 Bodzentyn

2. Świetlica we Wzdole Rządowym

Szkoła Podstawowa we Wzdole Rządowym
Zespół Szkół we Wzdole Rządowym
Stara Wieś 28, 26-010 Bodzentyn

3. Świetlica w Leśnej

Szkoła Podstawowa w Leśnej Starej Wsi
Leśna Stara Wieś 1, 26-010 Bodzentyn

4. Świetlica w Św. Katarzynie

Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie
ul. Kielecka 45, 26-010 Bodzentyn

 

Całkowity budżet projektu wynosi: 986 625,00 zł;

Wartość dofinansowania: 833 025,00 zł

Wartość wkładu własnego: 153 600,00 zł.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 – 31.12.2018.

 

BIURO PROJEKTU:

Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

ul. Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce

tel. 41 344 66 30 wew. 30; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w partnerstwie z Gminą Bodzentyn/Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bodzentynie w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe), RPO WŚ 2014-2020

LogaOWES

Nasze Projekty

img_1
img_2
img_3
img_5

Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej

Best Western Grand Hotel (IV piętro)

ul. Sienkiewicza 78
25-501 Kielce

 

tel. 41 343 00 38 | 41 344 77 62
fax. 41 243 62 63