ScrollToTop

Projekt „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”

a3

 

 

Akredytowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ośrodek świadczenia wysokiej jakości usług

 • Wspieramy w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej tj. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych.
 • Wszystkie nasze usługi są bezpłatne.
 • Obszar działań projektu: subregion południowy województwa świętokrzyskiego.
  Powiaty: włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, buski, staszowski, opatowski, sandomierski.
 • Projekt przyjazny Osobom z Niepełnosprawnościami.

 

Adresaci wsparcia ŚOWES

 • Podmioty ekonomii społecznej, m.in. organizacje pozarządowe (w tym ich przedstawiciele),
 • Osoby lub podmioty planujące rozpocząć działalność gospodarczą w obszarze ekonomii społecznej,
 • Podmioty wspierające sektor ekonomii społecznej       (samorząd, instytucje publiczne, PUP, OPS, PCPR, firmy prywatne),
 • Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego,
 • Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Zakres działań ŚOWES

 • Animacja: wizyty studyjne, radiowe debaty publiczne, lokalne kiermasze ekonomii społecznej, spotkania animacyjno-inkubacyjne nt. SES i dobrych praktyk; warsztaty z ekonomii społecznej,
 • Bezpłatny dostęp do infrastruktury ŚOWES, w tym do inkubatorów,
 • Szkolenia branżowe,
 • Doradztwo ogólne i specjalistyczne: informatyczne, prawne, biznesowe, marketingowe, finansowo-księgowe oraz mentoring,
 • Usługi zewnętrzne: księgowe, prawne, marketingowo-rozwojowe,
 • Wsparcie dotacyjne i pomostowe. (Dotacje na tworzenie miejsc pracy 22 000 zł/1 miejsce pracy; wsparcie pomostowe na utworzone miejsce pracy 1300 zł/miesiąc przez 6 miesięcy)

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2016 r. – 31.08.2019 r.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.sowes.pl

DANE KONTAKTOWE:

BIURO GŁÓWNE ŚOWES

Busko-Zdrój, ul. Lipowa 1, tel. 41 378 70 09, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIURA TERENOWE ŚOWES

Jędrzejów, ul. Armii Krajowej 9/324, tel. 41 230 00 09, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Staszów, ul. Parkowa 10, tel. 41 230 23 20, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest przez Caritas Diecezji Kieleckiej w konsorcjum z Fundacją Centrum Europy Lokalnej
i Świętokrzyskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3. Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej
w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej,
RPO WŚ 2014-2020

 

LogaOWES

Nasze Projekty

img_1
img_2
img_3
img_5

Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej

Best Western Grand Hotel (IV piętro)

ul. Sienkiewicza 78
25-501 Kielce

 

tel. 41 343 00 38 | 41 344 77 62
fax. 41 243 62 63