ScrollToTop

EUROPE DIRECT (27.04.2005 r. – 31.12.2008 r.)

 Punkt informacji ogólnej o Unii Europejskiej Europe Direct działał w Świętokrzyskim Centrum FRDL od 2005 roku (uroczyste otwarcie odbyło się dniu 30 kwietnia 2005 roku). Punkt działał w sieci 19 ośrodków informacji w Polsce i 440 ośrodków w 27 państwach Unii Europejskiej.  

Sieć Europe Direct powstała, aby wspomagać Komisję Europejską w rozpowszechnianiu informacji na temat kierunków polityki i programów UE wśród mieszkańców regionu. Punkt Europe Direct otrzymywał wsparcie ze strony Dyrekcji Generalnej Prasa i Komunikacja Komisji Europejskiej, w postaci szkoleń, materiałów oraz e-mailowego wewnętrznego serwisu pytań i odpowiedzi przygotowywanych przez ekspertów College of Europe w Brugii (Belgia). Punkt Europe Direct w Kielcach świadczył usługi informacyjne o politykach Unii Europejskiej, pomagał nawiązać dialog mieszkańcom regionu świętokrzyskiego z instytucjami, poszukiwał zagranicznych partnerów m.in. dla szkół do wspólnotowego programu Comenius, Programu MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU. Punkt zajmował się także dystrybucją do klientów instytucjonalnych i indywidualnych publikacji głównie Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich - Office for Official Publications of the European Community, a także publikacji z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i innych. Każdy mógł przyjść, zadzwonić, czy napisać do Punktu Europe Direct, aby zadać pytanie, zasięgnąć rady lub wyrazić swoją opinię na temat Unii Europejskiej. Organizowane były także debaty, szkolenia
i konkursy. Konsultanci Europe Direct byli obecni, odpowiadając na pytania i rozdając publikacje, podczas targów, szkoleń czy innych wydarzeń. Prowadzone były także "lekcje europejskie" i wykłady otwarte, dbając o to, aby wiedza o UE dotarła do wszystkich potrzebujących, a także, aby uwagi i opinie, trafiły do podejmujących decyzje.

Z końcem roku 2008 wygasła umowa ramowa podpisana na prowadzenie Punktu Europe Direct przez Świętokrzyskie Centrum FRDL w Kielcach.

Nasze Projekty

img_1
img_2
img_3
img_5

Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej

Best Western Grand Hotel (IV piętro)

ul. Sienkiewicza 78
25-501 Kielce

 

tel. 41 343 00 38 | 41 344 77 62
fax. 41 243 62 63