ScrollToTop

 zembatki

 

 

Projekt „Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie bliżej rynku pracy”

 

Realizatorzy projektu:
Lider Projektu - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, reprezentowana przez Świętokrzyskie Centrum FRDL w Kielcach

Partner Projektu – Powiat Opatowski/ Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie

Główny cel projektu:
Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów.

Grupa odbiorców:
Projekt skierowany jest do grupy docelowej z obszaru województwa świętokrzyskiego, tj. do uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie - 80 uczniów na kierunkach: technik mechanizacji rolnictwa, technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych.

Działania przewidziane w ramach projektu:
• zorganizowanie staży i praktyk zawodowych
• zwiększenie umiejętności zawodowych uczniów w zakresie spawalnictwa – kurs spawania metodą MAG 135
• zrealizowanie kompleksowego programu doradztwa zawodowego – doradztwo indywidualne i grupowe
• doposażenie bazy techniczno-dydaktycznej szkoły i dostosowanie jej do standardów nowoczesnego kształcenia zawodowego dla 80 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie – adaptacja Pracowni Mechatroniki i zakup 4 specjalistycznych zestawów paneli.

Całkowity budżet projektu wynosi: 885 851,45 zł;
Wartość dofinansowania: 837 399,93 zł
Wartość wkładu własnego: 48 451,52 zł.
Okres realizacji projektu: 01.01.2017 – 31.12.2018.

BIURO PROJEKTU:
Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
ul. Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce
tel. 41 344 66 30 wew. 30; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w partnerstwie z Powiatem Opatowskim/Zespołem Szkół Nr 1 w Opatowie w ramach Osi priorytetowej VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe), RPO WŚ 2014-2020

LogaOWES

Nasze Projekty

img_1
img_2
img_3
img_5

Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej

Best Western Grand Hotel (IV piętro)

ul. Sienkiewicza 78
25-501 Kielce

 

tel. 41 343 00 38 | 41 344 77 62
fax. 41 243 62 63