ScrollToTop

Decydujmy razem

Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych.

Projekt systemowy realizowany od listopada 2009 do czerwca 2014 r. w ramach Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Istotą idei samorządności lokalnej jest umożliwienie społecznościom lokalnym udziału w sprawowaniu władzy, a tym samym wpływania na decyzje dotyczące rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego ich otoczenia.

Celem głównym projektu "Decydujmy razem" jest wzmocnienie mechanizmu partycypacji społecznej w kreowaniu i wdrażaniu polityk lokalnych poprzez:

  • wypracowanie i przetestowanie modeli partycypacji społecznej z wykorzystaniem instrumentów animacji społecznej
  • stworzenie mechanizmu oceny i monitoringu partycypacji społecznej
  • opracowanie i przygotowanie do wdrożenia ogólnopolskiego systemu wspierania partycypacji społecznej
  • upowszechnienie modeli partycypacji w środowiskach lokalnych

Projekt ma charakter badawczo-wdrożeniowy. Skuteczne i efektywne wspieranie rozwoju społeczności lokalnych wymaga bowiem zarówno prowadzenia działań aktywizujących, jak i systematycznego budowania i uzupełniania wiedzy na temat uwarunkowań ich rozwoju.

Realizowany jest przez Partnerstwo, do którego poza Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej należą:

  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Lider Partnerstwa
  • Instytut Sprawa Publicznych
  • Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
  • Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
  • Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
  • Fundacja Fundusz Współpracy

W podejmowanych działaniach Partnerstwo koncentruje się na wypracowaniu i upowszechnieniu mechanizmów współpracy administracji publicznej ze społecznościami lokalnymi wykorzystując sprawdzoną metodę angażowania obywateli w lokalną politykę, jaką jest animacja społeczna. Prowadzonym w projekcie działaniom wdrożeniowym towarzyszy refleksja naukowa.

Rolą Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w projekcie jest stworzenie Laboratoriów wdrażania partycypacji społecznej, które wypracują model partycypacji społecznej w kreowaniu i wdrażaniu wybranej polityki publicznej w obszarze: zatrudnienie, integracja społeczna, przedsiębiorczość i zrównoważony rozwój.

FRDL przeprowadzi także Akademię Lokalnej Polityki Publicznej (ALPP), której celem jest upowszechnienie wśród pracowników jednostek samorządu terytorialnego wypracowanego modelu tzw. metodą trzech kroków: seminaria i warsztaty tematyczne oraz wizyty studyjne w samorządach.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie www.decydujmyrazem.pl

Biuro projektu w województwie świętokrzyskim

Świętokrzyskie Centrum FRDL
ul. Żelazna 22, 25-014 Kielce
tel. 41 344 66 30 wew. 21

Koordynator regionalny: Wioletta Wierzchowska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Nasze Projekty

img_1
img_2
img_3
img_5

Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej

Best Western Grand Hotel (IV piętro)

ul. Sienkiewicza 78
25-501 Kielce

 

tel. 41 343 00 38 | 41 344 77 62
fax. 41 243 62 63