ScrollToTop

Dyrekcja

AM

Agnieszka Migoń
Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

 

Zespół ŚC FRDL

Agnieszka Czechowska-Skóra - Zastępca Dyrektora ŚC FRDL

Sylwia Gralec

Sebastian Milner  

Aneta Panek                                            

Jolanta Turalska          

Anna Michalska

Monika Dziedzic

 

Biuro terenowe w Jędrzejowie Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej 

Eliza Kwiecień              

Nasze Projekty

img_1
img_2
img_3
img_5

Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej

Best Western Grand Hotel (IV piętro)

ul. Sienkiewicza 78
25-501 Kielce

 

tel. 41 343 00 38 | 41 344 77 62
fax. 41 243 62 63