ScrollToTop

 

5 czerwca 2018 r.

W dniu 5 czerwca 2018 roku w Best Western Grand Hotel odbyło się kolejne spotkanie Forum Sekretarzy. Było to szczególne wydarzenie, ponieważ Pan Andrzej Wojewódzki - sekretarz Miasta Lublin, zapozanwał swoich kolegów i koleżanki z wrdożeniem RODO w urzędzie na przykładzie Urzędu Miasta Lublin. Spotkanie to zostało zrealizowane dzięki współpracy, jaka została zawiązana podczas Kongresu Sekretarzy w Gdyni. Forum cieszyło się olbrzymim zainteresowanie wśród świetokrzyskich samorządowców, o czym świadczy fakt, że wzieło w nim udział 49 osób.

Materiały do pobrania:

Zarządzenie w sprawie polityki bezpieczeństwa

Polityka Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta Lublin

Wykaz załączników do Polityki Bezpieczeństwa

Informacja o obowiązku informacyjnym

Klauzula informacyjna dla pracownika monitoringu

Klauzula informacyjna - rekrutacja

Prezentacja

Wytyczne dotyczące inspektorów danych osobowych

Wykaz przykładowej dokumentacji

Zarządzenie w sprawie wymogów dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

 

 

14-15 maja 2018 r.

W dniach 14-15 maja w Gdyni odbył się III Krajowy Kongres Sekretarzy. Jak co roku, województwo świętokrzyskie reprezentowała liczna grupa samorządowców. Nasi sekretarze wzieli aktywny udział w Kongresie, będąc m.in. panelistami w części poświęconej wyborom samorządowym. Więcej o Kongresie to przeczytania na dedykowanej stronie internetowej: kongressekretarzy.pl

 

24 kwietnia 2018 r.

W dniu 24 kwietnia 2018 roku w Best Western Grand Hotel odbyło się kolejne spotkanie Forum Sekretarzy. Szkolenie "Urzędnik samorządowy, szczególnie sekretarz JST, w procesie efektywniejszego zarządzania zasobami ludzkimi, budowania i rozwoju potencjału własnego oraz zarządzanych pracowników." poprowadziła doskonale znana sekretarzom Pani Małgorzata Iwanowicz.

 

 

29 marca 2018 r.

W dniu 29 marca 2018 roku w Best Western Grand Hotel odbyło się drugie w 2018 roku spotkanie Forum Sekretarzy. Spotkanie poświęcone zostało trzem głównym i aktualnym problemom:

- współpracy między gminami i powiatami a Krajowym Biurem Wyborczym przy tegorocznych wyborach samorządowych,

- zmianom w ustawach samorządowych,

- obowiązkom jakie wynikają z Nowego Prawa Wodnego.

Gośćmi Forum byli: Pan Adam Michcik - Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach oraz Pani Ewa Kokowska - radca prawny, obsługujący lokalne urzędy i jednostki smaorządu terytorialnego.

W spotkaniu wzięło udział 44 przedstawicieli lokalnych samorządów.

 

22 stycznia 2018 r.

W dniu 22 stycznia 2018 roku w Best Western Grand Hotel odbyło się pierwsze w nowym roku spotkanie Forum Sekretarzy. Poświęcone było "Upoważnieniom i odpowiedzialności w zakresie gospodarki finansowej, zamówień publicznych, rachunkowości, sprawozdawczości itp." Szkolenie poprowadził pan Dariusz Melerowicz - Zastępca Prezesa RIO z Krakowa. W spotkaniu Forum uczestniczyło 41 osób.

 

19 grudnia 2017 r.

Zapraszamy serdecznie na ostatnie w 2017 roku spotkanie Forum Sekretarzy nt. "Właściwa organizacji pracy urzędu i zarządzania zasobami ludzkimi, a skuteczne działanie". Spotkanie poprzedzi Walne Zebranie Członków Forum, na którym chcielibyśmy podjąć oficjalne stanowisko dotyczące powołania Krajowego Zarządu Forów Sekretarzy.

Program spotkania:

09.30 - Walne Zebranie Członków (I termin)

10.00 - Walne Zebranie Członków (II termin)

10.30 - 15.30 - szkolenie z Panią Małgorzatą Iwanowicz

Tematyka szkolenia:

1. Wprowadzenie - doskonalenie umiejętności miękkich jako inwestycja w karierę

2. Skuteczne działanie w pracy sekretarza JST

a) reaktywne a proaktywne działanie,

b) elastyczność w kontaktach międzyludzkich,

c) osobista efektywność w zarządzaniu zasobami ludzkimi,

d) "myślenie pytaniami" - narzędzie skutecznego myślenia i działania.

3. Efektywne działanie pod presją czasu:

a) efektywne zarządzanie sobą pod presją czasu - podstawy,

b) planowanie wybranymi metodami a efektywność działania (np. metoda Alpen),

c) zasady efektywnego zarządzania czasem Pareto,

d) stres czynnikiem zaburzającym proces planowania,

e) wybrane techniki działania pod presją czasu (np. technika UFO),

f) narzędzia wspomagające zarządzanie sobą w czasie

4. Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi - podstawy.

5. Zakłócenia i bariery w efektywnej komunikacji interpersonalnej:

a) rozpoznanie barier komunikacyjnych rozmówcy i sposoby ich przezwyciężenia.

6. Podsumowanie szkolenia - wnioski.

7 listopada 2017 r.

W dniu 7 listopada odbyło się kolejne spotkanie Forum Sekretarzy. W Best Western Grand Hotel odbyło się szkolenie Asertywność w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej jako niezbędny element funkcjonowania pracownika Urzędu, które poprowadziła doskonale znana członkom Forum Pani Małgorzata Iwanowicz.

Program szkolenia:

1. Asertywność i pojęcia współzależne:

a. zachowania empatyczne i asertywne;

b. zachowania agresywne a asertywność.

2. Asertywność w pracy urzędnika samorządowego, a w szczególności sekretarza JST:

a. asertywność jako narzędzie walki ze stresem,

b. asertywność w pracy z trudnym klientem/współpracownikiem,

c. techniki asertywne w trudnych sytuacjach,

d. podstawy miękkiej perswazji,

e. negocjacje partnerskie.

3. Indywidualny styl komunikowania się i własna mapa asertywności.

4. Sekretarz w relacji z pracownikiem:

a. asertywny styl komunikowania się a postawa wobec pracownika,

b. partnerskie komunikowanie się z pracownikiem,

c. techniki aktywnego słuchania.

5. Błędy w komunikowaniu się z klientem i współpracownikami.

6. Budowanie wizerunku urzędnika samorządowego

a. samoocena i wizerunek osobisty,

b. zachowania sprzyjające kontaktom interpersonalnym a zachowania zniechęcające,

c. jak poprawić swój sposób komunikowania się.

7. Wnioski, podsumowanie szkolenia.

 

25 września 2017 r.

25 września w Best Western Grand Hotel odbyło się kolejne spotkanie Forum Sekretarzy. Spotkanie to miało szczególny charakter, ponieważ poświęcone było omówieniu rezultaów płynących z 10-tej rocznicy zawartej w 2007 roku w Camas Umowy o Współpracy, pomiędzy Forum Sekretarzy Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach oraz The Washington City/County Management Association (USA). Na Sesji gościliśmy między innymi 7-osobową delegację ze Stanów Zjednoczonych - osoby, które od ponad 10 lat z ogromnym zaangażowaniem wspierają merytorycznie samorządy regionu świętokrzyskiego:

 • LLoyd Halverson - Wieloletni City Administraotor Miast Camas, Koordynator ds partnerstwa WCMA
 • David Cline - Z-ca Prezesa The Washington City/County Management Association (WCMA)
 • Siri Bliesner - przedstawiciel WCMA, odpowiedzialna za sprawy organizacyjne oświaty
 • Carolee Dewars - ekspert ds. finanów gmin, przedstawiciel Camas Sister City Organization (organizacja pozarządowa)
 • David Zavortnik - przedstawiciel Camas Sister City Organization, wieloletni dyrektor Biblioteki (obecnie emerytowany)
 • Shannon Turk - przedstawiciel miasta Camas, Radna, pełni obowiązki Burmistrza podczas jego nieobecności
 • Ulrike Halverson - Artystka, Malarka, Koordynator ds partnerstwa

Forum rozpoczęło od spotkania z Panią Anną Jaworską-Dąbrowską, nową Dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli ŚUW, co spotkało się z dużym zainteresowaniem i było odpowiedzią na bieżące oczekiwania dot. współpracy Sekretarzy z tym Wydziałem. Następnie, dzięki obecności 7-osobowej delegacji z USA, mogliśmy spojrzeć na to, co udało się osiągnąć polskiemu samorządowi w ostatnich latach. Uczestnicy mogli również podyskutować o tym, w jaki sposób amerykańscy eksperci mogą pomóc nam w naszej pracy w przyszłości. Gościem specjalnym był także wybitny, ceniony w Polsce ekspert, znawca samorządu Dr Tomasz Potkański - Z-ca Dyrektora Biura Związku Miast Polskich, który wystąpił z bardzo wartościową prezentacją dotyczącą "Znaczenia amerykańskich programów pomocy dla polskiego samorządu".

Po spotkaniu Forum odbyła się uroczysta Gala, w której opócz sekretarzy uczestniczyli również prezydenci, burmistrzowie oraz wójtowie (w tym goście z innych regionów Polski). Gościem specjalnym był Konsul Generalny USA w Polsce Walter Braunohler oraz konsul do spraw politycznych i ekonomicznych, Thomas Zia. Podczas gali Lloyd Halverson, wieloletni City Administrator miasta Camas został doceniony przez ŚC FRDL za wieloletnią pomoc i współpracę ze świętokrzyskimi samorządowcami.

DSC06635 DSC06637

DSC06643 DSC06682

DSC06711 DSC06714

DSC06721 DSC06765

DSC06766 DSC06773

DSC06775 DSC06781

DSC06801 DSC06832

DSC06855 DSC06885

 

Relacja z tegp wydarzenia została również zaprezentowana przez lokalne media. Więcje informacji znajdziecie Państwo pod poniższymi linkami:

http://www.em.kielce.pl/miasto/jubileusz-wspolpracy-swietokrzyskich-samorzadow-z-amerykanami

http://www.radio.kielce.pl/pl/post-61580

http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/kielce/a/gala-forum-sekretarzy-w-kielcach-byli-goscie-zza-oceanu,12517010/

 

Uroczysta Sesja Forum Sekretarzy

Obchody X-lecia współpracy ze Stowarzyszeniem Zarządców Miast Stanu Washington, USA


09.00 - 09.30 – Rejestracja

09.30 - 09.45 – Powitanie gości (Agnieszka Migoń, Wojciech Ślefarski)

09.45 - 11.00 – Aktualne problemy w pracy samorządu z perspektywy organu nadzorczego (Anna Jaworska-Dąbrowska - Dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki)

11.00 - 11.45 – Amerykański model profesjonalnego zarządzania w samorządzie lokalnym (David Cline - Prezes Stowarzyszenia Zarządców Miast Stanu Washington)

11.45 - 12.15 – przerwa kawowa

12.15 - 13:15 – Panel dyskusyjny: Przykłady współpracy pomiędzy partnerami z USA i Polski:

 • David Cline, Prezes Zrzeszenia Zarządców Miast Stanu Washington, Wojciech Ślefarski - Forum Sekretarzy, Agnieszka Migoń FRDL  – temat: współpraca pomiędzy branżowymi organizacjami
 • Shannon Turk, Radna Miasta Camas i Marian Buras – Burmistrz Miasta i Gminy Morawica – temat:  współpraca miast partnerskich
 • Carolee Dewars, Prezes Stowarzyszenia Miast Siostrzanych Miasta Camas -temat: Rola lokalnych NGO we współpracy miast partnerskich
 • Ulrike Halverson, koordynator Galerii Sztuki “Second Story” w Camas -temat: wymiana kulturalna

Panel moderuje - Lloyd Halverson, koordynator partnerstwa po stronie USA, wieloletni Zarządca Miasta Camas;

13.15 – 13.45 - przerwa kawowa, zimne przekąski

13:45 – 14:45 - Demokracja lokalna w Polsce i w Stanach Zjednoczonych - Lloyd Halverson, wieloletni Zarządca Miasta Camas – dyskusja z uczestnikami (pytania i odpowiedzi)

 • 27 lat przemian w samorządzie lokalnym w Polsce - okiem amerykańskiego obserwatora
 • Fundamenty demokracji w Ameryce

14.45 - 15.30 –Znaczenie amerykańskich programów pomocy dla polskiego samorządu – obserwacje
z perspektywy ostatnich 20 lat - dr Tomasz Potkański, z-ca dyrektora Biura Związku Miast Polskich

15.30 -  17:30 - Gala Dinner - podziękowania za współpracę, gratulacje, obiad, rozmowy kuluarowe

 

 

29-30 maja 2017 r.

W dniach 29-30 maja w krakowskim Hotel Park Inn by Radisson odbył się II Krajowy Kongres Sekretarzy. Była to już trzecia edycja zapoczątkowanego w 2015 roku w Rzeszowie wydarzenia skupiającego sekretarzy początkowo z Polski Południo-Wschodniej, a od ubiegłego roku z obszaru całego kraju.

W tegorocznej edycji Kongresu udział wzięło ponad 300 uczestników – sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego z całego kraju, ekspertów krajowych, a także gości zagranicznych. Wśród uczestników Kongresu znaleźli się m.in. przedstawiciele ukraińskich jednostek terytorialnych z obwodów donieckiego i ługańskiego – wójtowie, burmistrzowie i sekretarze.

Głównym wątkiem tematycznym tegorocznego Kongresu była problematyka efektywności działań administracji samorządowej. W trakcie wydarzenia dr Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu FRDL przedstawił wnioski z raportu „Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – ograniczenia, możliwości, rekomendacje”. Raport jest eksperckim opracowaniem przygotowanym dla Ministerstwa Rozwoju przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Związkiem Powiatów Polskich. Szczególnie ważnym tematem pierwszego dnia Kongresu było zagadnienie wykorzystywania przez administrację publiczną technologii  informatycznych  i  komunikacyjnych. Prezentację nt. strategii Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych i cyberbezpieczeństwa przedstawił Andrzej Szyszko, Koordynator Wydziału Strategii i Współpracy Międzynarodowej z Departamentu Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Cyfryzacji. Zaprezentowane zostały także dobre praktyki wykorzystania nowoczesnych technologii, jak i modelowe rozwiązania służące zapewnieniu bezpieczeństwa w tym obszarze. Jednym z nich był System Stradom – narzędzie wspomagania zarządzania miastem, zaprezentowane przez dra Krzysztofa Pakońskiego z Urzędu Miasta Krakowa. Innym przykładem był Program Budowy Społeczeństwa Informacyjnego Miasta Zabrze 2020+, przedstawiony podczas Kongresu przez dr Ewę Weber, Sekretarza Miasta Zabrze.

Jak co roku Świętokrzyski Ośrodek reprezentowała liczna i silna delegacja, składająca się z przedstawicieli 30 urzędów. Dwójka naszych sekretarzy tj. Pani Danuta Pronobis (gmina Sadowie) oraz Pani Beata Duda (gmina Starachowice) wzięła czynny udział w panelu poświęconym partycypacji społecznej.

wszyscy

 

AM

sala

panel

LG

JW

26 kwietnia 2017 r.

26 kwietnia w Best Western Grand Hotel w Kielcach miało miejsce trzecie w 2017 roku spotkanie Forum Sekretarzy. Spotkanie w całości zostało poświęcone nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego, która zacznie obowiązywać już 1 czerwca. Z planowanymi zmianami uczestników spotkania zapoznał Pan Rafał Sołtysik, Radca prawny, od kilkunastu lat etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

DSC06195

DSC06194

DSC06190

DSC06185

DSC06180

DSC06178

22 marca 2017 r.

22 marca w Best Western Grand Hotel odbyło się drugie w 2017 roku spotkanie Forum Sekretarzy. Część właściwa została poprzedzona Walnym Zebraniem Członków, podczas którego przyjęto sprawozdanie Zarządu za rok 2016 oraz wybrano nowy Zarząd Forum. Obecnie Zarząd liczy pięć osób i są to:

- Wojciech Ślefarski - Prezes Zarządu,

- Piotr Wawer - Wiceprezes Zarządu,

- Beata Duda - Wiceprezes Zarządu,

- Anna Kowalska - członek Zarządu,

- Paweł Brola - członek Zarządu.

Cześć szkoleniową rozpoczęła Pani Renata Rabczyńska - Świętokrzyski Wicekurator Oświaty, która przedstawiła aktualne informacje na temat wdrożenia reformy oświaty w województwie świętokrzyskim.

Następnie sekretarzy przywitali Pan Krzysztof Słoń - Senator VIII i IX kadencji oraz Pan Wicewojewoda Andrzej Bętkowski. W swoich wypowiedziach podkreslili rolę sekretarza oraz wskazali na trudności z jakimi zmagają się w swojej codziennej pracy.

Spotkanie Forum zakończyła prezentacja Pana Roberta Freya - Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli, któremu towarzyszył Pan Marcin Piętak - Doradca Pani Wojewody, który odpowiada między innymi za kontakt z samorządami oraz organizacjami pozarządowymi. Panowie przedstwawili aktualny przebieg reformy oświaty pod kątem podjętych przez samorządu uchwał oraz podsumowali najczęstsze uchybienia w podejmowanych uchwałach i czynnościach nadzorczych.

1

2

3

4

5

25 stycznia 2017 r.

25 stycznia w Best Western Grand Hotel odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Forum Sekretarzy. Gośćmi Forum byli:

- Pan Dariusz Suchorowski - Dyrektor ds. Dochodów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach,

- Pan Tomasz Kita - Kierownik Wydziału Kontroli w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach,

którzy podsumowali wyniki kontroli oraz omówili zmiany w umowach o działo i umowach zlecenie.

Na zakończenie spotkania kontrolę zarzadczą omówił Pan Wojciech Ślefarski - Prezes Forum.

 

2

1

9 grudnia 2016 r.

9 grudnia 2016r. w siedzibie ŚC FRDL przy ulicy Żelaznej 22. odbyło się ostatnie w 2016 roku spotkanie Forum Sekretarzy Gmin i Powiatów Województwa Świętokrzyskiego. Tematem przewodnim spotkania było rozwijanie kompetencji miękkich, kluczowych na stanowisku sekretarza urzędu. Pomagał w tym zaproszony ekspert, Pani Małgorzata Iwanowicz.

forum

23 września 2016 r.

23 września w Best Western Grand Hotel odbyło się kolejne spotkanie Forum Sekretarzy, którego temat przewodni to "Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego- omówienie zasad nowej ustawy z 25.02.2016 r. w kontekście dostępu do informacji publicznej". Spotkanie poprowadził dr Piotr Sitniewski - ceniony specjalista z zakresu omawianej tematyki. W szkoleniu wzięło udział 39 przedstawicieli lokalnych samorządów. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że to było bardzo owocne oraz pouczające spotkanie.

1

 2

3

 

02-03 czerwca 2016 r.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z Forami Sekretarzy z całej Polski zorganizowała w Warszawie w dniach 2-3 czerwca 2016 – Krajowy Kongres Forów Sekretarzy. Przy organizacji Kongresu FRDL aktywnie współpracował z Centre of Expertise for Local Government Reform Rady Europy.

logo kongres frdl rada europy

Kongres zgromadził ponad 300 uczestników - sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski, ekspertów krajowych, a także gości zagranicznych z 11 krajów, m.in. z Albanii, Białorusi, Cypru, Francji, Grecji oraz Ukrainy. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - Poseł na Sejm RP Andrzej Maciejewski oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik.

W wydarzeniu wzięło udział 23 sekretarzy z naszego województwa. Fourm Sekretarzy Województwa Świętokrzyskiego było najaktywniejszym organizatorem Kongresu, nasi przedstawiciele wzięli udział jako prlegenci w trzech panelach dyskusyjnych:

 • Andrzej Łopaciński (Gmina Chmielnik) - "Czy EZD i ePUAP realizują cele stawiane przed e-administracją"
 • Paweł Brola (Gmina Chęciny) - "Samorządowe Centra Usług Wspólnych - szansa na rozwój czy pogłębienie centralizacji"
 • Wojciech Ślefarski (Gmina Stąporków) - "Rola sekretarza w funkcjonowaniu systemu kontroli zarządczej"

I Krajowy Kongres Forów Sekretarzy był kontynuacją i jednocześnie rozwinięciem rozpoczętej w 2015 roku współpracy sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego z województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego, której rezultatem był Kongres Sekretarzy Polski Południowo-Wschodniej w Rzeszowie we wrześniu 2015 r. Spotkał się on z wielkim zainteresowaniem przedstawicieli środowiska sekretarzy, pokazując tym samym potrzebę organizacji takiego wydarzenia o zasięgu krajowym.

299A0094 299A0131

IMG 2271 IMG 3278

IMG 3365 IMG 3662

IMG 2351 IMG 3765


9 maja 2016 r.

Dzięki zaangażowaniu Pana Marcina Piętaka - Doradcy Wojewody Świętokrzyskiego, kolejne spotkanie Forum Sekretarzy, odbyło się 9 maja w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. W spotkaniu uczestniczyło 46 członków Forum Sekretarzy.

Sekretarzy przywitał wicewojewoda Andrzej Bętkowski. Z ramienia Wojewody Świętokrzyskiego w spotkaniu uczestniczyli:

 • Marcin Piętak - Doradca Wojewody Świętokrzyskiego,
 • Robert Frey - Dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli,
 • Mariusz Łaba - Koordynator Zespołu Radców Prawnych.

Głównym tematem spotkania była kwestia jednolitej polityki dotyczącej rozstrzygnięć nadzorczych w zakresie uchwał gmin, ze szczególnym uwzględnieniem aktów prawa miejscowego.

Dodatkowo uzgodniono, że pracownicy Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przygotują informację dotyczącą realizacji zadań zleconych, czasochłonności i kosztów obsługi zadań w zakresie spraw obywatelskich oraz na podstawie umów podpisanych z Wojewodą dotyczących realizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Omówiona została również wizyta dwójki naszych przedstawicieli w 2016 NW Regional Management Conference (Stevenson, Washington) poświęconej „The Human Side of Local Government Management”.

Dodatkowym punktem spotkania była dyskusją poświęcona problemom, które są związane z zakupem urn wyborczych. Sekretarze swoje stanowisko przedstawili Doradcy Pani Wojewody.

kIMG 7816.3 kIMG 7836.1 kIMG 7827.2

WP 20160509 001 WP 20160509 002 WP 20160509 003

 


23 marca 2016 r.

23 marca w Best Western Grand Hotel odbyło się pierwsze w 2016 roku spotkanie Forum Sekretarzy Województwa Świętokrzyskiego.
Głównym tematem spotkania było: Znowelizowane prawo pracy 2016 – stosowanie przepisów w samorządzie. Praktyczne aspekty dla Sekretarzy. Zagadnienienie Sekretarzom przedstawił Pan Zbigniew Zych - doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy (Państwowa Inspekcja Pracy), członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, b. doktorant nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor publikacji i współorganizator konferencji z prawa pracy, absolwent kierunku prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego. Etatowy uczestnik forów w województwie małopolskim.
Szkolenie poprzedziło Walne Zebranie Członków Forum oraz krótka prezentacja Pani Moniki Świercz z Urzędu Marszałkowskiego na temat stanu realizacji Unijnych Projektów w Zakresie Informatyzacji.

Gościem Forum Sekretarzy był Pan Marcin Piętak - Doradca Wojewody Świętokrzyskiego, który z zaangażowanie uczestniczył w pracach Forum. 

W spotkaniu wzięło udział 29 osób z terenu naszego województwa.

DSC05802 DSC05806 DSC05808

Nasze Projekty

img_1
img_2
img_3
img_5

Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej

Best Western Grand Hotel (IV piętro)

ul. Sienkiewicza 78
25-501 Kielce

 

tel. 41 343 00 38 | 41 344 77 62
fax. 41 243 62 63