ScrollToTop

Forum Sekretarzy Województwa Świętokrzyskiego

Forum Sekretarzy Gmin i Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

Forum Sekretarzy Gmin i Powiatów Województwa Świętokrzyskiego działa przy Świętokrzyskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach. Forum zostało utworzone w 1994 roku, jednak w nowej, udoskonalonej formule funkcjonuje od grudnia 2012 roku.

U podstaw powołania do życia niniejszego Forum legło przekonanie, iż wspólna platforma wymiany doświadczeń, wiedzy oraz poglądów może się przyczynić do stałego rozwoju samorządu terytorialnego.
Nikogo nie trzeba przekonywać jak ważną jest funkcja sekretarza urzędu. Niejednokrotnie jest to osoba, której zakres odpowiedzialności i kompetencje stanowią o prawidłowym funkcjonowaniu urzędu, a tym samym o rozwoju całej gminy lub powiatu.
Mocno wierzymy w to, iż Forum spełnia pokładane w nim nadzieje i swoją działalnością przyczynia się do stałego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności sekretarzy urzędów.

Forum Sekretarzy obecnie liczy 59 sekretarzy gmin, miast i powiatów województwa świętokrzyskiego (stan na 1 września 2017 roku).

Gminy i Powiaty zrzeszone w Forum Sekretarzy:

Powiaty:

 • Powiat Kazimierski      
 • Powiat Konecki      
 • Powiat Włoszczowski

 

Gminy:

 • Bejsce,
 • Bieliny,
 • Bliżyn,
 • Bodzechów,
 • Bodzentyn,
 • Bogoria,
 • Brody,
 • Busko-Zdrój,
 • Chęciny,
 • Chmielnik,
 • Czarnocin,
 • Dwikozy,
 • Fałków,
 • Gowarczów,
 • Imielno,
 • Koprzywnica,
 • Krasocin,
 • Kunów,
 • Lipnik,
 • Łagów,
 • Masłów,
 • Michałów,
 • Miedziana Góra,
 • Mniów,
 • Morawica,
 • Nowa Słupia,
 • Nowy Korczyn,
 • Obrazów,
 • Oksa,
 • Opatowiec,
 • Opatów,
 • Ostrowiec Świętokrzyski,
 • Ożarów,
 • Piekoszów,
 • Pierzchnica,
 • Pińczów,
 • Radoszyce,
 • Raków,
 • Sadowie,
 • Sędziszów,
 • Skarżysko-Kamienna,
 • Skarżysko Kościelne,
 • Słupia Jędrzejowska,
 • Słupia Konecka,
 • Sobków,
 • Starachowice,
 • Staszów,
 • Stąporków,
 • Strawczyn,
 • Suchedniów,
 • Wąchock,
 • Wilczyce,
 • Włoszczowa,
 • Wodzisław,
 • Zagnańsk,
 • Złota.

 

ForumSekretarzy02.09.16

 

Pracami Forum kieruje Zarząd, wybierany co dwa lata przez Walne Zgromadzenie Członków.

Skład obecnego Zarządu (wybrany 22 marca 2017r.):

Wojciech Ślefarski, Sekretarz Gminy Stąporków – Prezes Zarządu
Beata Duda, Sekretarz Gminy Starachowice - Wiceprezes Zarządu
Piotr Wawer, Sekretarz Gminy Sobków - Wiceprezes Zarządu

Anna Kowalska, Sekretarz Gminy Morawica– członkek Zarządu
Paweł Brola, Sekretarz Gminy Chęciny – członek Zarządu

Członkom Zarządu gratulujemy, życząc samych sukcesów i owocnej współpracy z Dyrekcją Świętokrzyskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Podstawowe formy działania Forum – jako płaszczyzny współpracy sekretarzy świętokrzyskich samorządów, to:

 • systematyczna działalność konsultacyjna i doradcza, m.in. poprzez spotkania z ekspertami,
 • podnoszenie umiejętności i poszerzanie wiedzy członków Forum,
 • dyskusje problemowe,
 • wyrażanie stanowisk w sprawie obowiązujących aktów prawnych i opiniowanie projektowanych rozwiązań legislacyjnych,
 • prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej,
 • współpraca z organizacjami samorządowymi, administracją rządową, organizacjami zawodowymi w kraju i za granicą,
 • doraźne wspieranie członków Forum w rozwiązywaniu problemów związanych z pełnioną przez nich funkcją.

W czasie pierwszego spotkania odbyło się Walne Zebranie Członków Forum Sekretarzy Województwa Świętokrzyskiego, które uchwaliło skład Zarządu oraz wysokość kwartalnej zryczałtowanej opłaty na poczet kosztów udziału w pracach forum. W ramach składki, Członkowie mają zapewnione uczestnictwo w spotkaniach Forum.

W 2015 roku, dzięki zaangażowaniu i inicjatywie sekretarzy, zrzeszonych w Forum Sekretarzy w dniach 23-24 września 2015r. odbył się Pierwszy Kongres Sekretarzy Polski Południowo -Wschodniej. Uczestniczyło w nim ok. 230 sekretarzy z woj. lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Ponad 30 prelegentów i panelistów przez kilkanaście godzin dzieliło się z uczestnikami swoją wiedzą, doświadczeniem oraz refleksjami nt. nowoczesnej administracji samorządowej oraz roli i statusu sekretarza. Europejskie i amerykańskie doświadczenia sprawiły, iż sekretarze mogli spojrzeć z dystansu na polską perspektywę zarządzania gminą, miastem czy powiatem. W czasie panelów swoją wiedzą podzielili się między innymi Prezes Forum - Wojciech Ślefarski (Gmina Stąporków) oraz Pan Leopold Garbacz (Gmina Radoszyce).

W dniach 2-3 czerwca 2016 roku odbył się Krajowy Kongres Forów Sekretarzy, który zgromadził ponad 300 uczestników - sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski, ekspertów krajowych, a także gości zagranicznych z 11 krajów, m.in. z Albanii, Białorusi, Cypru, Francji, Grecji oraz Ukrainy. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - Poseł na Sejm RP Andrzej Maciejewski oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik.

W wydarzeniu uczestniczyło 23 sekretarzy z naszego województwa. Fourm Sekretarzy Województwa Świętokrzyskiego było najaktywniejszym organizatorem Kongresu, nasi przedstawiciele wzięli udział jako prlegenci w trzech panelach dyskusyjnych:

 • Andrzej Łopaciński (Gmina Chmielnik) - "Czy EZD i ePUAP realizują cele stawiane przed e-administracją"
 • Paweł Brola (Gmina Chęciny) - "Samorządowe Centra Usług Wspólnych - szansa na rozwój czy pogłębienie centralizacji"
 • Wojciech Ślefarski (Gmina Stąporków) - "Rola sekretarza w funkcjonowaniu systemu kontroli zarządczej"

W 2017 roku, w dniach 29-30 maja odbył się II Krajowy Kongres Forów Sekretarzy, który również zgromadził ponad 300 uczestników - sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski, ekspertów krajowych, a także gości zagranicznych. Województwo Świętokrzyskie reprezentowało 30 sekretarzy, z czego Panie Danuta Pronobis (Gmina Sadowie) oraz Beata Duda (Gmina Starachowice) wzieły udział w panelu dyskusyjnym poświęconym partycypacji społecznej.

W roku 2017 świętujemy równeż 10-tą rocznicę zawartej w 2007 roku w Camas Umowy o Współpracy, pomiędzy Forum Sekretarzy Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach oraz The Washington City/County Management Association (USA).

1en 2en 3en

 

Forum Sekretarzy aktywnie współpracuje z Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim, czego efektem są spotkania członków Forum z pracownikami Urzędu, dzięki którym ma miejsce bezpośrednia wymiana informacji między administarcją rządową a przedstawicielami samorządowymi.

W pracach Forum uczestniczyli przedstawiciele m.in:

- Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji,

- Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- Najwyższej Izby Kontroli,

- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach,

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,

- Państwowej Inspekcji Pracy w Kielcach,

- Regionalnej Izby Obrachunkowej,

- Samorządowego Kolegium Odwoławczego,

- Folkuniversitetet w Uppsali (Szwecja).

Warunkiem udziału w Forum Sekretarzy Województwa Świętokrzyskiego jest złożenie w Świętokrzyskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej deklaracji członkowskiej.
Można ją dostarczyć pocztą tradycyjną (ul. Żelazna 22, 25-014 Kielce), pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo faksem: (41) 243 62 63.


Spotkania Forum

 

Dokumenty do pobrania

Deklaracja członkowska

Statut Forum

 

 

Nasze Projekty

img_1
img_2
img_3
img_5

Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej

Best Western Grand Hotel (IV piętro)

ul. Sienkiewicza 78
25-501 Kielce

 

tel. 41 343 00 38 | 41 344 77 62
fax. 41 243 62 63