ScrollToTop

Forum Radnych Województwa Świętokrzyskiego

10 lipca 2014 roku w siedzibie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
w Kielcach odbyło się kolejne spotkanie w ramach Forum Radnych Województwa Świętokrzyskiego.

W części szkoleniowej kontynuowany był temat: Jak zachęcić społeczność lokalną do aktywności? Jakimi metodami przekonywać przeciwników do swoich racji, planów? W jaki sposób przedstawić wyborcom sprawozdanie ze swej działalności i plany na kolejną kadencję? 

Wybrany został również Zarząd Forum. Przewodniczącą została Pani Aneta Dudzik – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Górnie, zaś Zastępcami: Pani Halina Herman -Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Wąchocku oraz Pan Robert Pokrzywiński - Przewodniczący Rady Gminy w Miedzianej Górze. Serdecznie gratulujemy!

Wszystkich zainteresowanych członkowstwem w Forum Radnych zapraszamy na kolejne spotkanie 28 sierpnia 2014 roku o godz. 10.00 w siedzibie FRDL Kielce.

Więcej informacji u koordynatora Forum Radnych - Anety Panek - 41 344 41 60 w. 32

 


Szanowni Państwo,

Jest nam miło poinformować, że 28 kwietnia 2014 roku w siedzibie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach odbyło się kolejne spotkanie w ramach Forum Radnych Województwa Świętokrzyskiego - Sesja II.

Bardzo Państwu dziękujemy za duże zainteresowanie, o czym świadczy fakt, że w spotkaniu uczestniczyło 24 Radnych z 13 gmin województwa świętokrzyskiego.

Kontynuowany był temat z prowadzącym spotkanie Panem Dominikiem Tarczyńskim: ”Jak skutecznie komunikować się z mediami w 2014 roku? Dodatkowo zostały przedstawione zasady pracy Forum oraz zaprezentowanie nowoczesne formuły kształcenia.

Kolejny termin spotkania ustalono na dzień 17 czerwca 2014 roku na godz.10.00

Podstawowym celem działania Forum jest doskonalenie jakości i profesjonalizmu pracy radnego. Forum jest grupą samokształceniową, wykorzystującą doświadczenia jej członków, pracującą pod kierunkiem ekspertów. Stanowi platformę wymiany wiedzy, poglądów i doświadczeń osób odpowiedzialnych za stanowienie prawa miejscowego na terenie gminy oraz osób, dla których dobro wspólnoty samorządowej i jej mieszkańców jest najważniejsze. Forum realizuje swoje cele m.in. poprzez systematyczne spotkania z ekspertami a także działalność informacyjną, doradczą, oraz współpracę z administracją rządową, organizacjami zawodowymi i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą.

 

Liczymy, że nasza inicjatywa konsolidacji i wsparcia środowiska Radnych spotka się z Państwa strony z zainteresowaniem i przychylnością i dołączą Państwo do nas

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu (41) 344 41 60 wew. 32 lub 21.

 

 

Deklaracja Członkowska przystąpienia do Forum Radnych Województwa Śwętokrzyskiego

Nasze Projekty

img_1
img_2
img_3
img_5

Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej

Best Western Grand Hotel (IV piętro)

ul. Sienkiewicza 78
25-501 Kielce

 

tel. 41 343 00 38 | 41 344 77 62
fax. 41 243 62 63