ScrollToTop

Ewaluacja projektów

Adresaci

 • samorządy gminne lub powiatowe województwa świętokrzyskiego,
 • gminne lub powiatowe jednostki organizacyjne.

Czas realizacji

Do uzgodnienia z Zamawiającym. Termin wykonania usługi jest uzależniony od zakresu badań ewaluacyjnych oraz zakresu merytorycznego projektu.

Ważne informacje

Dysponujemy doświadczoną i sprawdzoną grupą fachowców, która świetnie zna procedury dotyczące zasad korzystania ze środków Unii Europejskiej, przez co gwarantujemy wysoki
poziom analiz i ocen.

Do każdego zamówienia podchodzimy w zindywidualizowany sposób, dostosowując zakres opracowania do aktualnych potrzeb Zamawiającego.

 

Aspekty opracowania dokumentu


Proces ewaluacji odgrywa coraz większą rolę zarówno w zarządzaniu funduszmi strukturalnymi Unii Europejskiej (określony poprzez regulacyjne ramy wdrażania) jak i w programach krajowych.

Podstawą wzrostu znaczenia ewaluacji jest podnoszenie jakości i skuteczności programów publicznych przez dostarczenie kryteriów, metod i środków służących ocenie racjonalności podjętych działań. Jednocześnie ewaluacja daje odpowiedź na pytanie czy realizowany program/projekt na danym obszarze, rzeczywiście wpływa na rozwiązywanie występujących problemów.

Opracowujemy niezależne opinie, które pozwalają na ocenę prawidłowości, adekwatności i efektywności podjętych działań i zastosowanie skutecznych środków naprawczych w przypadku zdiagnozowania problemów.

Opis korzyści z posiadania dokumentu

 • pomaga udoskonalić realizowane projekty, zwiększając ich konkurencyjność,

 • jest zalecana przez Komisję Europejską przy wdrażaniu środków z programów wspólnotowych, a także przez instytucje krajowe,

 • wspiera zarządzanie projektem oraz pomaga w wdrożeniu działań naprawczych w przypadku zdiagnozowanych błędów.

Zakres merytoryczny ewaluacji

Proponujemy przeprowadzenie ewaluacji na każdym etapie poprzez realizację:

 • ewaluacji wstępnej(Ex ante evaluation),
 • ewaluacja śródokresowa(Mid-term evaluatin),
 • ewaluacja ciągła/bieżąca(On going evaluation),
 • ewaluacja końcowa(Ex post evaluation).

W ramach prowadzonego konsultingu zapewniamy:

 • opracowanie procedury badawczej monitoringu rezultatów i ewaluacji Projektu,
 • opracowanie narządzi badawczych (ich rodzaj uzależniony jest od rodzaju wsparcia uczestników, od zapisów we wniosku o dofinansowanie),
 • przeprowadzenie badania ewaluacyjnego projektu i analizę danych z badania,
 • agregacja wyników pomiarów przeprowadzonych na podstawie narzędzi,
 • opracowanie cząstkowych raportów tabelarycznych,
 • opracowanie raportu końcowego,
 • doradztwo w zakresie rekomendowanych rozwiązań.

Koszt opracowania

Cena ustalana jest indywidualnie po zapoznaniu się z oczekiwaniami Zamawiającego.

Koszt badania ewaluacyjnego uzależniony jest od następujących czynników:

 • użytych narzędzi badawczych;
 • ilości analizowanych danych(w przypadku danych wtórnych);
 • ilości i obszerności analizowanych dokumentów (w przypadku danych wtórnych);
 • wielkości próby;
 • czasu trwania ewaluacji;
 • obszaru geograficznego badania ewaluacyjnego;
 • użytych kryteriów ewaluacji.

Kontakt

Dział Szkoleń i Konsultingu

tel. (41) 344 41 60 w. 22

fax. 41 243 62 63

email. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nasze Projekty

img_1
img_2
img_3
img_5

Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej

Best Western Grand Hotel (IV piętro)

ul. Sienkiewicza 78
25-501 Kielce

 

tel. 41 343 00 38 | 41 344 77 62
fax. 41 243 62 63