ScrollToTop

Analiza finansowo - organizacyjna oświaty

Adresaci

samorządy gminne i powiatowe województwa świętokrzyskiego.

Czas realizacji

Do uzgodnienia z Zamawiającym. Minimialny okres niezbędny na opracowanie dokumentu wynosi 2 miesiące.

Aspekty prawne opracowania dokumentu

 • ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015 r. poz.1515/,
 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz.U. z 2015 r.poz.1445/.

Opis korzyści z wdrożenia

 • określenie kierunków rozwoju polityki oświatowej jednostki samorządu terytorialnego w zakresie organizacyjno - finansowym,
 • optymalizacja procesu zarządzania oświatą w obszarach organizacyjnym, kadrowym i ekonomicznym,
 • optymalizacja sieci placówek oświatowych działających na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Zakres merytoryczny doradztwa i opracowania

Standardowy zakres opracowania obejmuje analizę funkcjonowania sieci szkół, przedszkoli i placówek oświatowych zlokalizowanych na tereniejst pod kątem ekonomiki oraz potencjału i rezerw tkwiacych w lokalnym systemie oświaty.

Opracownanie zawiera:

 • tło finansowo-prawne,
 • analizę rozwiązań zatwierdzonych w arkuszach organizacyjnych przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych na terenie gminy,
 • przegląd struktury zatrudnienia, średniego kosztu utrzymania ucznia w poszczególnych szkołach i placówkach oświatowych,
 • badanie sposobu naliczania subwencji oświatowej i jej wykorzystania,
 • badanie sieci szkół i placówek edukacyjnych.
 • analizę wykorzystania subwencji i środków własnych,
 • wskazanie istniejących i możliwych do wykorzystania rezerw organizacyjnych i finansowych,
 • rekomendacje działań poprawiających sytuację finansową w obszarze oświaty wraz z symulacjami kosztowymi oraz wskazaniem niezbędnych kroków prawnych i organizacyjnych.

Ważne informacje

 • Każdy dokument opracowywany jest indywidualnie dla jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem jej wielkości, sytuacji społeczno-demograficznej, gospodarczej,  posiadanych zasobów.
 • Przed zawarciem umowy,w bezpośredniej dyskusji z władzami samorządowymi, uzgadniane są podstawowe, ramowe kwestie związane z pracami nad dokumentem.
 • Zamawiający otrzymuje dokument w formie elektronicznej na nośniku CD w 3 egzemplarzach oraz papierowej w ilości 3 egzemplarzy (wydruk w kolorze).

Koszt opracowania

Cena ustalana jest indywidualnie po zapoznaniu się z oczekiwaniami Zamawiającego.

Na cenę opracowania składają się;

 • ilość badanych placówek,
 • zakres badań terenowych,
 • zasięg konsultacji społecznych.

Kontakt

Dział Szkoleń i Konsultingu

tel. (41) 344 41 60 w. 22

fax. 41 243 62 63

email. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nasze Projekty

img_1
img_2
img_3
img_5

Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej

Best Western Grand Hotel (IV piętro)

ul. Sienkiewicza 78
25-501 Kielce

 

tel. 41 343 00 38 | 41 344 77 62
fax. 41 243 62 63