ScrollToTop

Plan Odnowy Miejscowości

Adresaci

sołectwa, gminy wiejskie i miejsko-wiejskie województwa świętokrzyskiego

Aspekty prawne opracowania dokumentu

Plan Odnowy Miejscowości to ważny dokument planistyczny i strategiczny sołectw, niezbędny do składania wniosków o dofinansowanie zadań z PROW w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Opis korzyści z posiadania dokumentu

 • możliwość ubiegania się o środi z PROW na lata 2014-2020
 • przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do pozyskiwania środków zewnętrznych.

Zakres merytoryczny opracowania

Zakres prac obejmuje:

 

 • analizę zasobów miejscowości, w szczególności środowiska przyrodniczego, potencjału turystycznego, dziedzictwa historyczno-kulturowego, sfery społecznej, zagospodarowania przestrzennego, infrastruktury i gospodarki,
 • przeprowadzenie analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń dla miejscowości,
 • przeprowadzenie konsultacji społecznych z wskazanymi aktorami rozwoju regionalnego (przedstawiciele samorządu oraz jednostek organizacyjnych gminy, radni, sołtysi, partnerzy społeczni i gospodarczy, lokalni liderzy, przedstawiciele kościołów i związków wyznaniowych oraz przedstawiciele mieszkańców) w zakresie celów strategicznych, wizji stanu docelowego oraz zadań (projektów) do realizacji,
 • zebranie uwag i propozycji oraz ich uwzględnienie w POM,
 • wskazanie potencjalnych źródeł finansowania zadań wskazanych w POM oraz przygotowanie planu finansowego realizacji projektów,
 • przygotowanie systemu zarządzania, wdrażania i monitorowania POM,
 • opracowanie i przekazanie dokumentu "Planu Odnowy Miejscowości" wraz z załącznikami.

Ważne informacje

 • Plan jest opracowywany metodą partycypacyjną z wykorzystaniem doświadczeń posiadanych przezFundację w trakcie realizacji licznych projektów doradczych. Pierwszym etapem prac nad dokumentem jest powołanie grupy roboczej ds. tworzenia/aktualizacji Planu, składającej się z przedstawicieli lokalnego samorządu, środowisk biznesowych i przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych i mieszkańców.
 • Przed pierwszym spotkaniem w bezpośredniej dyskusji z władzami samorządowymi i radami sołeckimi, uzgadniane są podstawowe, ramowe kwestie związane z pracami nad dokumentem.
 • Zamawiający otrzymuje Plan odnowy Miejscowości w formie elektronicznej na nośniku CD w 3 egzemplarzach oraz w wersji papierowej w ilości trzech egzemplarzy (wydruk w kolorze).

Czas realizacji

Do uzgodnienia z zamawiającym.

Minimalny okres niezbędny na opracowanie dokumentu wynosi od 6 do 8 tygodni.

Koszt opracowania

Cena ustalana jest indywidualnie po zapoznaniu się z oczekiwaniami Zamawiającego.

Na cenę opracowania składają się:

 • liczba spotkań konsultantów z zespołem ds. opracowania Programu,
 • zakres badań społecznych realizowanych w ramach opracowania z uwzględnieniem zakresu i próby badania,
 • ilość i jakość danych otrzymanych od Zamawiającego oraz niezbędnych do samodzielnego pozyskania przez wykonawcę.

Kontakt

Dział Szkoleń i Konsultingu

tel. (41) 344 41 60 w. 22

fax. 41 243 62 63

email. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nasze Projekty

img_1
img_2
img_3
img_5

Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej

Best Western Grand Hotel (IV piętro)

ul. Sienkiewicza 78
25-501 Kielce

 

tel. 41 343 00 38 | 41 344 77 62
fax. 41 243 62 63