ScrollToTop

Akademia Przywództwa

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie rozwijania kompetencji liderskich „Akademia Przywództwa”, realizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w oparciu o program opracowany przez Centre of Expertise for Local Government Reform – jednostkę Rady Europy, odpowiedzialną za wzmacnianie działalności samorządów lokalnych w krajach należących do tej organizacji.

Akademia jest programem edukacyjnym skierowanym do polskich liderów samorządowych – wójtów, burmistrzów, prezydentów, którzy pragną doskonalić kompetencje przywódcze niezbędne w kształtowaniu rozwoju lokalnych społeczności. Jej istotą jest orientacja na praktykę przywództwa. Tematyka zajęć koncentruje się na:

  • rozwijaniu umiejętności właściwej identyfikacji wyzwań zarządczych i rozwojowych;
  • budowaniu zdolności do wyznaczania celów i znajdowania poparcia dla ich realizacji;
  • wzmacnianiu indywidualnego potencjału do skutecznego wdrażania przyjętych rozwiązań.

Zespół certyfikowanych przez Radę Europy ekspertów, wykorzystując nowoczesne techniki szkoleniowe, zaproponuje Państwu nowe spojrzenie na zarządzanie i przywództwo w samorządzie. Dziewięciodniowy program warsztatów podzielony jest na trzy trzydniowe sesje. Pierwsza zostanie przeprowadzona we Włocławku (26-28 kwietnia), druga w Toruniu (11-13 maja) oraz trzecia, w Łodzi (16-18 czerwca). Państwa udział w programie potwierdzony zostanie certyfikatem wystawionym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i Radę Europy.

Do udziału w Programie „Akademia Przywództwa” zakwalifikuje się 15 liderów według kolejności zgłoszeń.
Zgłoszenia można nadsyłać na adres akademia@frdl.org.pl do 15 kwietnia br. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie „Akademii Przywództwa”

Akademia przywdztwa logo2

Nasze Projekty

img_1
img_2
img_3
img_5

Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej

Best Western Grand Hotel (IV piętro)

ul. Sienkiewicza 78
25-501 Kielce

 

tel. 41 343 00 38 | 41 344 77 62
fax. 41 243 62 63