ScrollToTop

KRAJOWY KONGRES FORÓW SEKRETARZY: Warszawa, 2-3 czerwca 2016 r.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z Forami Sekretarzy z całej Polski mają zaszczyt zaprosić do udziału w Krajowym Kongresie Forów Sekretarzy, który odbędzie się w Warszawie w dniach 2-3 czerwca 2016 roku. Wydarzenie organizowane jest pod patronatem i przy współpracy z Radą Europy. 

Krajowy Kongres Forów Sekretarzy jest przedsięwzięciem skierowanym do sekretarzy ze wszystkich województw. Jego podstawowym celem jest integracja tego środowiska i wymiana doświadczeń wynikających z różnych modeli i stosowanych praktyk lokalnego zarządzania. W trakcie wydarzenia przedstawione zostaną również wyniki ogólnopolskich badań dotyczących praktyk rozwijania kompetencji kadr administracji samorządowej oraz zaprezentowane zostaną narzędzia służące budowaniu potencjału organizacyjnego samorządów lokalnych, stosowane przez Radę Europy w krajach członkowskich.

Więcej informacji na temat wydarzenia, programu merytorycznego oraz zasad uczestnictwa znajdziecie Państwo na stronie: 

http://kongressekretarzy.pl/

Nasze Projekty

img_1
img_2
img_3
img_5

Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej

Best Western Grand Hotel (IV piętro)

ul. Sienkiewicza 78
25-501 Kielce

 

tel. 41 343 00 38 | 41 344 77 62
fax. 41 243 62 63