ScrollToTop

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom szkoleniowym Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  dostosowała ofertę szkoleń pod nowy instrument finansowania doskonalenia pracowników samorządowych jakim jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Środki pochodzące z Funduszu Pracy stwarzają możliwość ubiegania się o dofinansowanie do 100% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to część Funduszu Pracy dedykowana wsparciu kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. KFS wprowadzony został jako narzędzie wsparcia pracodawców w kształceniu osób pracujących. Głównym celem KFS jest zapobieganiu utraty pracy ze względu na brak odpowiedniej wiedzy i/lub umiejętności wśród pracowników. Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego stanowią 2% środków Funduszu Pracy.

O środki z KFS mogą Państwo ubiegać się we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy, gdzie należy złożyć stosowny wniosek. Po akceptacji wniosku i spełnieniu wymaganych formalności pracodawca otrzymuje środki przeznaczone pod konkretne działanie doskonalące. Uwaga: wielkość środków przeznaczona na dany Powiat jest ograniczona.

Pomagamy w uzupełnieniu Formularza ofertowego realizatora usługi kształcenia ustawicznego.

Nasze Projekty

img_1
img_2
img_3
img_5

Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej

Best Western Grand Hotel (IV piętro)

ul. Sienkiewicza 78
25-501 Kielce

 

tel. 41 343 00 38 | 41 344 77 62
fax. 41 243 62 63