ScrollToTop

Gmina przyjazna seniorom

Koalicja na rzecz Gmin Przyjaznych Seniorom zaprasza samorządy do włączenia się do Sieci Gmin Przyjaznych Seniorom. Tworzą ją miasta i wsie, które dbają o jakość życia swoich starszych mieszkańców i stale starają się ją poprawiać.

Zapraszamy również do zgłaszania projektów realizowanych w gminach adresowanych do seniorów. Najciekawsze z nich zostaną przedstawione w czasie V Kongresu „Obywatel Senior” dn. 9 maja 2016 r. w Parku Śląskim w Chorzowie. Kongres objęty został patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Gminy, które znacznie poprawiły jakość życia osób starszych i zgłosiły swój akces do Sieci, otrzymają certyfikat Gmina Przyjazna Seniorom.

Tematyka Kongresu obejmie także działania na rzecz seniorów w Europie.

W skład Koalicji wchodzą Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Park Śląski oraz Fundacja Park Śląski.

Prosimy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami:

Dodatkowo na stronie: www.obywatelsenior.pl dostępne są:

  • lista gmin, które otrzymały certyfikaty i wyróżnienia w poprzednich latach, oraz krótki opis ich projektów,
  • informacje o Kongresie „Obywatel Senior”,
  • kontakty

Nasze Projekty

img_1
img_2
img_3
img_5

Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej

Best Western Grand Hotel (IV piętro)

ul. Sienkiewicza 78
25-501 Kielce

 

tel. 41 343 00 38 | 41 344 77 62
fax. 41 243 62 63